Werkgroep maakt downloaden een gevaarlijke bezigheid

De Werkgroep Auteursrecht van de Tweede Kamer adviseerde in haar rapport over de toekomst van het auteursrecht (PDF) om een downloadverbod te introduceren. Dit voorstel is later door het kabinet overgenomen (PDF), maar kon rekenen op massale weerstand, onder meer van Bits of Freedom. Mede naar aanleiding van die onrust beloofde de werkgroep een reactie te geven op het kabinetsstandpunt. Begin maart 2010 ontvingen we die reactie. Als het aan de werkgroep ligt wordt downloaden een gevaarlijke bezigheid.

Hoewel het kabinet liet weten dat zij een voorkeur heeft om alleen downloaden uit “evident onrechtmatige bron” strafbaar te stellen, is de werkgroep het daar niet mee eens: een regeling die alleen over “evident illegaal materiaal zou gaan, is wat de werkgroep betreft te licht”. Wij vinden dat een slecht idee. Als al een downloadverbod zou worden ingevoerd – en Bits of Freedom is daar geen voorstander van – dan moet dat verbod alleen worden beperkt tot materiaal uit “evident onrechtmatige bron”, want het is voor de gemiddelde gebruiker moeilijk, zo niet onmogelijk in te schatten of iets onrechtmatig is.

De werkgroep probeert ondertussen wel onze zorgen over de handhaving van het downloadverbod weg te nemen, maar is daar niet in geslaagd. Bits of Freedom heeft erop gewezen dat een downloadverbod uiteindelijk alleen gehandhaafd kan worden door precies bij te houden wat iemand downloadt. Mede naar aanleiding van deze bezwaren maakte de voorzitter, Gerkens (SP), duidelijk dat de werkgroep geen voorstander is van het monitoren van internetverkeer door middel van zgn. deep packet inspection. Hoewel dat een eerste stap in de goede richting is, is dit niet voldoende: uiteindelijk zal het auteursrecht namelijk niet gehandhaafd worden door de werkgroep, maar door civiele partijen zoals Brein en mogelijk de politie.

Het downloadverbod moet niet ingevoerd worden. Verdergaande handhaving van auteursrecht zal niet leiden tot een duurzame oplossing van het filesharingconflict, maar alleen tot gevolg hebben dat het beperkte draagvlak voor het auteursrecht nog verder verdwijnt. Hopelijk zal een volgend kabinet een progressief auteursrechtbeleid omarmen, waarin niet alleen de belangen van de grote muziekbedrijven, maar ook de belangen van kleine muzikanten en internetgebruikers worden gerespecteerd.

De afbeelding is gebaseerd op “Piraten, aus Lego” van playroughde, uitgebracht onder een Creative Commons Generic 2.0 licentie.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.