Big Brother Awards goed opgepikt door de pers

Gerkens (SP) reageert op nominatie downloadverbod

Persbericht: “Nominaties Big Brother Awards bekend”
DOSSIER: Big Brother Awards

De jury nomineert ook het downloadverbod voor een Big Brother Award, omdat de handhaving van het auteursrecht daarmee binnendringt in de huiskamer van iedere Nederlander. Dit verbod is voorgesteld in het rapport van de Commissie Gerkens (PDF) en later door het kabinet overgenomen (PDF).

Snel na de bekendmaking kregen wij een mailtje van mevrouw Gerkens, met een toelichting op het rapport. Dat willen we u niet onthouden (en zie onze reactie hieronder):

“Beste jury,

Met gemengde gevoelens hebben we kennis genomen van de nominatie. Over de wenselijkheid van een downloadverbod en of dat is te handhaven lopen de meningen wijd uiteen. In dat licht bezien is de nominatie niet vreemd. Wel steekt het ons dat opnieuw wordt gesuggereerd dat we voorstellen het verbod te handhaven via DPItechnieken.

In de tekst van het rapport staat het volgende:

DPI geeft voor wat de werkgroep betreft de mogelijkheid om er voor te zorgen dat er voor muziek en films betaald gaat worden, over auteursrechtelijk beschermd materiaal dus.

De werkgroep heeft bedoeld te zeggen dat het mogelijk is om door middel van DPI een betaalmodel op te zetten, waarbij met toestemming van de klant het gedownloade verkeer wordt gemonitord en later afgerekend. De commissie heeft nooit gezegd of willen zeggen dat door middel van DPI de overtreders van het download verbod opgespoord dienen te worden. Iedere suggestie werpt zij dan ook verre van haar, juist omdat dit onevenredige inbreuk zou maken op de privacy van de internetgebruiker.

Met vriendelijke groet
Namens de leden van de Werkgroep Auteursrecht Arda Gerkens”

Wij begrijpen waar de verwarring vandaan komt. De geciteerde passage staat onder het kopje Aanbevelingen (p. 28) en luidt in zijn geheel als volgt:

“Er zijn veel technische mogelijkheden om de auteursrechtenschendingen op het internet aan te pakken. Door middel van DPI kan men zien wat er over het internet gaat. Door middel van ‘fingerprinting’ kan men zelfs muziek en films opsporen. DPI geeft, wat de werkgroep betreft, de mogelijkheid om te stimuleren dat er voor muziek en films betaald gaat worden, voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dus.”

Met andere woorden: het monitoren van internetverkeer wordt wel degelijk genoemd in de context van de handhaving van auteursrecht. Maar dan nog: zelfs als niet bedoeld wordt dat DPI gebruikt kan worden om met alle internetverkeer mee te kijken, is dat zonder meer een logisch gevolg van het handhaven van een downloadverbod. Daarom verdient het downloadverbod een nominatie voor de Big Brother Award.

 1. Hans

  het blijft jammer dat onder het mom van informatievrijheid op het internet elke poging om de massale inbreuk op auteursrechten aan banden te leggen wordt tegengewerkt. Auteursrechtelijk beschermd werk (muziek, boeken, etc.) is geen informatie, het is een creatie, waarmee de rechthebbenden hun boterham trachten te verdienen. De inkomsten voor artiesten, componisten, platenmaatschappijtjes en vele bedrijven daar omheen (denk aan studio’s bv.) zijn de afgelopen jaren in sommige gevallen al gehalveerd en menig bedrijf heeft al het loodje gelegd. Anderzijds wordt een legale digitale tegenhanger het leven zuur gemaakt door het zogenaamde ‘gratis’ (lees: illegale) aanbod.
  Privacy is voor mij een groot goed en ik ondersteun in die zin ook veel opvattingen die Bits of Freedom verwoordt, maar zo gauw iemand zich bezighoudt met illegale praktijken, mag wat mij betreft in het kader van de opsporing en mits de verdenking serieus is het privedomein van die personen betreden worden met behulp van de daartoe beschikbare legale middelen.

 2. Hans H

  Aan het downloadverbod zitten twee kanten:
  1. Het biedt bescherming aan het conservatieve auteursrecht, dat door de digitalisering van de wereld zodanig kreunt en steunt, dat de vraag gewettigd is, of dit nog wel een bestaansrecht heeft en geen gepasseerd station is. Daarbij komt, dat elpees, maar ook cd’s, een beperkte levensduur hebben. Dient men bij vervanging van een beschadigd of grijsgedraaid exemplaar (of een overstap van elpee naar cd) opnieuw auteursrechten betalen? De zelfde vraag kan worden gesteld voor het downloaden van een muziekstuk, waarover in het verleden reeds auteursrechten werden betaald. Indien deze vraag met nee moet worden beantwoord dan mogen de auteurs niet klagen!
  2. Het verhindert, dat sommige artiesten kunnen doorbreken. Voorafgaand aan de aanschaf van een elpee of cd, kan men in de winkel een keur aan elpees en cd’s gratis beluisteren alvorens een definitieve keuze te maken. Gratis downloaden vervult dezelfde functie in een tijd, waarin men liever vanachter de pc winkelt dan zich te begeven in een door parkeerheffingen ontoegankelijk en tijdrovend stadscentrum. Daarnaast dient men zich in alle ernst af te vragen of gratis gedownloade muziekwerken bij ontstentenis van deze mogelijkheid wel zouden zijn aangeschaft. Met een uitroepteken kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de geleden schade, die de piepende platenmaatschappijen ons voorhouden. Comfortabel achteroverleunend in de schommelstoel van prijsafspraken en het uitbuiten van de artiesten, hebben zij immers simpelweg de slag gemist. Bovendien: is het voor de ware artiest niet de grootste genoegdoening, als hij in zoveel mogelijk huiskamers weet binnen te dringen zonder daarbij te worden gehinderd door op geld beluste afzetkanalen? En is het niet de essentie van het artiestendom, dat men zijn of haar publiek weet te boeien met een live performance en juist daarmee een inkomen te verwerven?
  Al met al is het downloadverbod en de wijze, waarop men dit hoopt te handhaven, niets anders dan de gewoonlijke conservatieve reactie op vernieuwingen in de maatschappij. Dat men hierbij de privacy laat voor wat het is, mag geen verbazing wekken voor een overheid, die zich voornamelijk manifesteert door het begluren van de burger via cameratoezicht en spionagesatellieten (rekeningrijden).

 3. Robert

  Welke last heeft men als legale klant van het illegale aanbod? Waarom word er over geld verdienen aan entertainment altijd gesproken in het kader van verplichtingen en moeten aan de zijde van de consument? Waarom word er gesproken over muziek en films alsof de industrie gelijk staat aan het fenomeen zelf?

  Elk voorstel wat ik vanuit de industrie heb gehoord is gericht op het behouden van het status quo. Zelfs als dit zou leiden tot inbreuk op de privacy op een schaal die zelfs niet is bereikt door de terrorismedreiging. De voorstellen van de comissie gerkens zijn zodanig buiten porporties in verhouding tot het kwaad dat het probeert te bestrijden dat men niet anders kan doen dan er tegen te strijden. Het geeft geen pas het grootste deel van de bevolking tot crimineel te verklaren om een 3 tal media concerns te beschermen.

 4. Pierre

  Gebruikers van dure (glasvezel) gebruiken de hoge snelheid voornamelijk voor illegale filmdownload. Geen wonder. Het econimische model voor televisie heeft geleid tot teveel TV zenders die goedkoop gemaakte programma’s met teveel reclame over ons uitstorten.

  Downloaden nu illegaal maken zou de stekker uit (door overheid gesubsidieerde) fiber to the home projecten halen. De hele telecom sector zou er zwaar onder leiden omdat bittorrent verkeer wellicht meer dan de helft van het totale IP verkeer uitmaakt.

  Maar internet providers investeren in pay-per-view en worden daarmee content provider. De technologie is er prijstechnisch zo langzamerhand klaar voor.
  Als kijkers vanuit hun luie stoel massaal kiezen zich te verlossen van reclame door per uitzending te betalen ontstaat een kantelpunt waarbij telecomproviders zich tegen illegaaldownloaden zullen keren. De politiek zal dan vlot volgen.

  Daarbij komt ook nog dat de providers onze privacyletterlijk in handen hebben.

  Kent u de muziekpiraten uit de jaren 80 nog? Ze verdwenen niet alleen uit de ether door meer commercieel aanbod, maar vooral door de sterk toegenomen strafmaat.

  Denk niet dat onze Nelie in Brussel als beschermster van onze privacy staat opgesteld!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.