Foto: Adrien Ledoux
Duits Hof kritisch over Duitse wet bewaarplicht

Tips voor verstandig gebruik Facebook

Europese burgerrechtenorganisaties organiseren positieve privacy-prijs

Hoewel wij erg kritisch zijn op het platform, is Bits of Freedom is toch te vinden op Facebook. Onder meer omdat juist daar de mensen zitten die we met onze kritiek willen bereiken. Voordat je onze Facebook-vriend wordt, willen we je wijzen op de privacyinstellingen van deze service.

 

Update 5/2/19

Het onderstaande artikel komt uit 2009 en is dus niet meer heel actueel. We hebben inmiddels andere stukken geschreven waar je waarschijnlijk meer aan hebt:

In vier klikken naar meer privacy binnen Facebook

Hoe betrouwbaar vindt Facebook jou? Zo kom je erachter

De Bits fo Freedom Toolbox: Meer privacy op Facebook

Onlangs zijn de instellingen veranderd. Als je bij het inloggen een schermpje hierover ziet, kijk dan eens hoe je instellingen nu staan. De linkerkolom laat zien wat Facebook voor je besloten heeft. De rechterkolom toont hoe je privacyinstellingen tot voor kort waren.

Bedenk bij het opnieuw instellen goed welke informatie je wilt delen met de rest van de wereld. En besef dat als je eenmaal informatie weggeeft, je die nooit meer terug kunt halen. Weggegeven informatie wordt vrijwel altijd gebruikt door bedrijven, overheidsinstellingen (Belastingdienst), toekomstige werkgevers, geliefden en schoonouders. Maak je instellingen zo, dat je je er nu en in de toekomst comfortabel bij voelt.

Google indexeert ook Facebook-pagina's. Dat betekent dat je Facebook-pagina via Google te vinden is. Op je pagina staat weliswaar informatie die jij met je vrienden deelt, maar het is goed om je te beseffen dat via Google iedereen jouw Facebook-profiel kan vinden. Als je dat niet wilt, kun je bij de privacy-instellingen onder "Zoeken" het vakje "Openbare zoekresultaten" uitvinken.

Daarmee is het niet afgelopen. Facebook wemelt van de aantrekkelijke applicaties. Iedere applicatie heeft weer zijn eigen privacyinstellingen. De uitgevers van deze applicaties kunnen jouw informatie voor allerlei doeleinden gebruiken (bijvoorbeeld voor marketing). Voordat je een applicatie installeert, bedenk dan goed a) of je deze applicatie echt wil hebben en b) wat voor informatie deze applicatie over jou verzamelt (bijv. gezondheidsinformatie). Bekijk of de applicatie aparte privacyinstellingen heeft en maak daar gebruik van. Accepteer ook niet zomaar alle applicaties die je via je Facebook-vrienden krijgt toegestuurd.

Meer informatie is te vinden op de blog van Dae Punt (dank Dae!) en in een how-to van Wired.

Update 16/12/09: paragraaf over indexering door Google toegevoegd.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.