Gonggrijp: "Veiligheid boven alles leidt tot politiestaat"

Duitsland kritisch over ACTA

Schrijf mee aan ons paper netwerkneutraliteit
DOSSIER: Platformen

De Duitse regering heeft aangegeven dat zij bij de onderhandelingen over ACTA zich zal verzetten tegen het uitbreiden van de aansprakelijkheid van providers en het blokkeren van internettoegang. Zij schreef dit in antwoord op kamervragen van de “Links”-partij. Eerder lekte uit dat bij de onderhandelingen over het ACTA-verdrag ook over deze onderwerpen wordt gesproken. Doordat de onderhandelingen geheim zijn, is het voor digitale burgerrechtenorganisaties moeilijk om hierop invloed uit te oefenen. Vrijschrift verzocht daarom samen met Bits of Freedom het kabinet om de onderhandelingen stil te leggen totdat de onderhandelingsdocumenten openbaar zijn gemaakt. Ook heeft Bits of Freedom een brief aan het Europees Parlement ondertekend, waarin wordt aangedrongen op meer transparantie.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.