Persbericht: "Bits of Freedom: stop het downloadverbod"

Gonggrijp: "Veiligheid boven alles leidt tot politiestaat"

Duitsland kritisch over ACTA

De roep om meer toezicht en controle leidt tot uitwassen. Volgens Rop Gonggrijp, hacker, activist en lid van de Raad van Advies van Bits of Freedom, voelen veel mensen zich onveilig en geven zij de overheid daarom meer controlemogelijkheden. Maar hij waarschuwt in Vrij Nederland voor de risico’s: “Realiseer je wat er gebeurt als de informatiesamenleving in verkeerde handen valt”, en “[a]ls je blijft aandringen op veiligheid boven alles, krijg je een politiestaat.”

Op 27 januari tussen 15.00 en 18.00 uur wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de verhouding tussen privacy en veiligheid. Dan zal het kabinetsstandpunt (PDF) naar aanleiding van het rapport van de Commissie Brouwer-Korf (PDF) worden besproken. Bits of Freedom zal via een kamerbriefing haar standpunt in dit debat naar voren brengen. In Bits of Freedom’s eerste analyse van het kabinetsstandpunt geven we al kort aan wat beter kan.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.