Tatoeage-folders zijn actie tegen vingerafdrukdatabase

Kabinet wil downloaden verbieden

VS krijgen toegang tot Europese financiële gegevens
DOSSIER: Platformen

In een recent rapport over haar auteursrechtbeleid heeft het kabinet aangegeven dat zij het downloaden van muziek en films uit illegale bron wil verbieden. Zij kondigt dit aan een brief aan de Tweede Kamer, waar zij onder meer ingaat op het rapport van de Commissie Gerkens over auteursrecht en het rapport van TNO, het IViR en het SEO over filesharing.

Zij concludeert dat het huidige thuiskopiestelsel, waarbij de dragers worden belast, in de toekomst niet houdbaar is. Door digitalisering wordt de inhoud namelijk veel belangrijker dan de drager. Tegelijkertijd zou dit betekenen dat het downloaden uit illegale bron ook niet meer valt onder de thuiskopie-exceptie; dit zou dan dus verboden worden.

In de komende drie jaar zal het kabinet een wettelijke regeling voorbereiden die het downloaden uit illegale bron verbiedt. Het Ministerie tekent daarbij wel aan dat het belangrijk is om “een goede balans te vinden tussen handhaven en bescherming van de persoonlijke levenssfeer”. Tegelijkertijd zouden marktpartijen volgens het kabinet de
komende drie jaar nieuwe bedrijfsmodellen moeten ontwikkelen.

Bits of Freedom is niet blij met deze ontwikkelingen. In het NRC Handelsblad merkte zij op dat hiermee miljoenen Nederlanders zouden worden gecriminaliseerd. Bij de Vereniging van Auteursrecht betoogde zij dat dit verbod alleen handhaafbaar zou zijn als rechthebbenden mee kunnen kijken in de huiskamer van de gebruiker. Dat vertelde zij ook bij het Ziggo-congres. Zo een vergaande inbreuk op de privacy is bijzonder onwenselijk. Het verbod op downloaden is geen oplossing: alleen nieuwe bedrijfsmodellen zijn een duurzame oplossing van het filesharing-conflict.

NRC Handelsblad, “Verbod op downloaden ‘geen oplossing’” (02.11.09)
Kabinetsreactie Auteursrechtbeleid (30.10.09)
Bits of Freedom op het Ziggo-congres (05.11.09) (vanaf 2.04 sec.)
Speech Bits of Freedom Vereniging voor Auteursrecht (23.10.09)
(PDF)
Eindrapport parlementaire werkgroep Auteursrecht (17.06.09) (PDF)
TNO, IViR en SEO: “Ups and Downs” (12.01.09) (PDF)

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.