Kabinet wil downloaden verbieden

VS krijgen toegang tot Europese financiële gegevens

Burgerrechtenorganisaties sturen brief aan kabinet over ACTA

De Europese Raad van Ministers heeft opnieuw ermee ingestemd dat de Verenigde Staten toegang krijgt tot financiële gegevens van Europese burgers via het SWIFT-netwerk. Zij heeft hiertoe besloten op 30 november, één dag voordat het Verdrag van Lissabon in werking zou treden. Als zij deze overeenkomst een dag later zou hebben gesloten zou zij het Europees Parlement volledig hebben moeten informeren over de onderhandelingen en zou het Parlement het resultaat hebben moeten goedkeuren. Nu hoefde zij dit niet aan het Europees Parlement voor te leggen.

De Verenigde Staten heeft al jaren toegang tot deze financiële gegevens, in het begin zelfs zonder juridische grondslag, maar onlangs dreigde de zij die toegang te verliezen. SWIFT zou eind 2009 namelijk een deel van haar servers naar Zwitserland verplaatsen. Daardoor zou een deel van de informatie die oorspronkelijk in de de Verenigde Staten was opgeslagen, niet meer toegankelijk zijn voor de Amerikaanse overheid. Daarom hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie een overeenkomst gesloten op grond waarvan deze gegevens beschikbaar blijven. De overeenkomst treedt in werking in februari 2010, en blijft negen maanden geldig.

Het Amerikaanse Ministerie van Financiën kan in het kader van Terrorist Finance Tracking Program (TFTP) op grond van de overeenkomst financiële gegevens opvragen om terrorisme te voorkomen (art. 4). De VS moet informatie over het voorkomen van terrorisme in de EU die zij op grond hiervan verkrijgt weer delen met de EU (art. 7 en 8). Als de EU een programma ontwikkelt dat vergelijkbaar is met de TFTP zal zij ook financiële informatie van de VS mogen opvragen (art. 9).

SWIFT-Overeenkomst (27.11.09) (PDF)
Verslag Raad van Ministers (30.11.09) (PDF)
Q&A Raad van Ministers over SWIFT-overeenkomst (30.11.09) (PDF)

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.