Actie tegen schuldendatabank

Tatoeage-folders zijn actie tegen vingerafdrukdatabase

Kabinet wil downloaden verbieden

Eind november zijn door het hele land folders verspreid die precies leken op folders van de overheid. Daarin werd iedere burger aangeboden om zijn Burger Service Nummer gratis te laten tatoeëren op zijn pols. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken was niet blij: staatssecretaris Bijleveld deed zelfs aangifte over deze volgens haar “misleidende” folder.

Maar wat bleek? Dit was een actie van een collectief van bezorgde burgers, die onder de naam Het Nieuwe Rijk een aanzet wilden geven tot een publiek debat over de aanleg van een database met vingerafdrukken van alle Nederlanders. Jammer dat het Ministerie deze discussie niet wilde aangaan: de verenigbaarheid van die vingerafdrukdatabank met het grondrecht op privacy is op zijn minst twijfelachtig. Of misschien wil ze juist daarom de discussie in de kiem smoren? Op de website van Het Nieuwe Rijk kunt u de petitie tegen de vingerafdrukdatabank ondertekenen.

Stop de vingerafdrukkendatabase! Onderteken de petitie
MinBZK: “Misleidende folder over tatoeëren burgerservicenummer” (24.11.09)
MinBZK: “Staatssecretaris doet aangifte over folder” (24.11.09)

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.