Rekeningrijden: het risico van function creep?

Actie tegen schuldendatabank

Tatoeage-folders zijn actie tegen vingerafdrukdatabase

Op 17 december wordt in de Tweede Kamer de privacy-aspecten van een nieuwe schuldendatabank, het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS), behandeld. De initiatiefnemers van deze databank willen door registratie van betalingsachterstanden het ontstaan van problematische schulden bij consumenten voorkomen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft in een vernietigend rapport echter geconcludeerd dat het LIS een vergaande inbreuk op de privacy zou maken. Op de website stopdemonsterdatabank.nl wordt daarom opgeroepen tot een onafhankelijk
onderzoek naar schuldenregistratie zonder aantasting van de privacy.

Het CBP constateert in een zienswijze aan de oprichters van het LIS, dat het LIS een registratiesysteem is met een stigmatiserend karakter waarbij de criteria voor registratie in het systeem onvoldoende zijn onderbouwd. Er is volgens het CBP een groot risico dat het systeem ‘vervuild’ raakt met schulden die daar niet thuishoren en dat hierdoor veel mensen onterecht te maken krijgen met de negatieve gevolgen van registratie. Bovendien zijn de toetredingscriteria voor nieuwe LIS-deelnemers niet objectief en zo ruim gesteld dat iedere organisatie zou kunnen toetreden tot het LIS en inzage kan krijgen in de gevoelige gegevens.

Actie “Stop de monsterdatabase
Advies CBP over het LIS (23.09.09)

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.