Onderhandelingen telecomkader cruciale fase ingegaan

De onderhandelingen over de herziening van het Europese telecommunicatie-kader zijn een cruciale fase ingegaan. Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Raad van Ministers komen deze weken in een bemiddelingscomité bijeen om hierover te onderhandelen.
Bits of Freedom riep Staatssecretaris Heemskerk (MinEZ) bij de aanvang van de onderhandelingen op, om te waarborgen dat netwerkneutraliteit een leidend regelgevend beginsel wqrdt in het herziene telecomkader. Netwerkneutraliteit is het beginsel dat ISP’s internetverkeer niet mogen onderscheiden naar afkomst, doel of inhoud. In het telecom-kader zijn bepalingen opgenomen die nationale wetgeving mogelijk maken die in strijd met dit beginsel zouden zijn.

Het bemiddelingscomité heeft echter besloten om slechts te onderhandelen over een amendement dat voorkomt dat internetgebruikers afgesloten mogen worden van het internet zonder tussenkomst van een rechter. De onderhandelingen hierover zijn nog niet afgerond. De Raad van Ministers lijkt dit amendement te willen afzwakken. Het Europees Parlement is
opgeroepen om niet met dit voorstel akkoord te gaan. De komende dagen wordt hopelijk duidelijker wat de uitkomst van de onderhandelingen is. Ondertussen heeft de Amerikaanse telecom-toezichthouder FCC aangegeven dat zij regels zal opstellen die netwerkneutraliteit beschermen.

Brief Bits of Freedom aan Heemskerk (MinEZ) (28.09.2009) (PDF)
Wired, “FCC Backs Net Neutrality — And Then Some” (21.09.2009)

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.