Onderhandelingen netwerkneutraliteit in cruciale fase

De Europese onderhandelingen over de herziening van de telecomrichtlijnen gaan een cruciale fase in. Een van de hete hangijzers is de vraag of het beginsel van netwerkneutraliteit op Europees niveau moet worden vastgelegd. Dit beginsel komt erop neer dat ISPs verkeer niet mogen discrimineren. Bits of Freedom heeft samen met meer dan 20 NGOs een open brief geschreven aan het Europees Parlement, waarin zij benadrukt dat netwerkneutraliteit beschermd moet worden.

Staatssecretaris Heemskerk heeft verder naar aanleiding van vragen van de heer Van Dam (PvdA) aangegeven dat hij een onderzoek heeft laten doen naar netwerkneutraliteit. Hij zegde toe dit onderzoek aan de Tweede Kamer te sturen, waarbij hij dilemma’s die volgens hem spelen rond netwerkneutraliteit nog een keer schetst en daarbij ook de internationale elementen zal meenemen.

Ondertussen heeft de Consumentenbond een sommatie gestuurd aan UPC, waarin zij eist dat UPC aan klanten duidelijk maakt dat zij internetverkeer afknijpt en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor de
beloofde snelheden.

Open brief aan Europees Parlement, ondertekend door Bits of Freedom (16.09.2009)

Zie ook antwoorden vragen Van Dam over discriminatie VoIP applicaties (27.05.2009) (PDF)
Sommatie Consumentenbond (16.09.2009) (PDF)

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.