• Menu

0 recente resultaten

Bits of Freedom doet privacy-aanbevelingen

De Wet bescherming persoonsgegevens wordt in de komende maanden geëvalueerd en het kabinet zal hierover een standpunt publiceren. Bits of Freedom heeft in in het kader hiervan een aantal concrete aanbevelingen gedaan om de privacy van de burger beter te beschermen.

In de brief aan het Ministerie van Justitie benadrukt Bits of Freedom dat zonder een goede bescherming van persoonsgegevens, het leven van iedere burger steeds gedetailleerder in kaart zal worden gebracht, en dit proces zeer moeilijk kan worden teruggedraaid, terwijl de vrijheid van de burger hierdoor steeds verder wordt beperkt.

Bits of Freedom benadrukt dat een juridisch kader moet worden ontwikkeld dat waarborgt dat iedere burger in de informatiemaatschappij de vrijheid behoudt die hij voorheen genoot. Daarbij staat centraal dat iedere ontwikkeling die inbreuk maakt op de privacy niet beschouwd moet worden als een geïsoleerde ontwikkeling, maar in plaats daarvan beschouwd moet worden als onderdeel van een complex systeem van reeds opgeslagen persoonsgegevens, beschikbare technologieën en bestaande juridische bevoegdheden van databankbeheerders en derden.

Bits of Freedom heeft aan het Ministerie van Justitie aanbevolen om in het kader van de evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens de volgende maatregelen te nemen, of een aanzet daartoe te doen:

– De introductie van een meldplicht datalekken;
– De introductie van een audit-verplichting voor beheerders van databanken;
– De bevordering van beveiligingsmaatregelen door “privacy-by-design”;
– De verplichtstelling van privacy effect rapportages bij wet- en regelgevingsvoorstellen;
– De beperking in de tijd van privacy-beperkende overheidsmaatregelen; en
– De versterking van de bevoegdheden van het CBP.

Brief Bits of Freedom aan Ministerie van Justitie (07.09.2009): html of PDF

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag