• Menu

0 recente resultaten

Parlement moet wachten op uitkomst onderhandelingen bankgegevens VS

De Minister van Justitie heeft, mede namens de Minister van Financienn, in een brief van 1 september antwoord gegeven op vragen van Hans Engels (D66) over het verlenen van toegang aan de Verenigde Staten tot Europese bankgegevens. De Europese Commissie en de Verenigde Staten onderhandelen
op dit moment over een interim-verdrag dat Europese betalingsverkeergegevens toegankelijk moet maken voor opvraging door de Verenigde Staten. Eerder was een SWIFT-backup server, waarmee een
belangrijk deel van het internationaal betalingsverkeer werd bijgehouden, juist verplaatst van de Verenigde Staten naar Zwitserland om te voorkomen dat de toegang van Amerikaanse opsporings- en
veiligheidsdiensten hiertoe naar Amerikaans recht beoordeeld zou worden. D66 stelt onder meer de vraag waarom het parlement niet is geraadpleegd bij het aangaan van deze onderhandelingen. De Minister geeft in zijn antwoorden aan dat pas als het verdrag is uitonderhandeld, het aan het
parlement ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Brief Minister van Justitie (01.09.2009)

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag