• Menu

0 recente resultaten

Kunstmatige Intelligentie

5 berichten

Risico’s van algoritmes? Kijk naar Nederland

Er zijn te veel slechte ervaringen met algoritmen bij overheidsinstanties, schreef onze Nadia Benaissa in een opiniestuk in de NRC. Veranker mensenrechten in de AI-verordening. Het artikel verscheen in de krant van 6 december 2023; lees het hieronder terug.

Prioriteer mensen­rechten in de AI-verordening

Samen met andere Europese maatschappelijke organisaties pleiten wij voor wetgeving over Artificial Intelligence (AI) waarin de veiligheid van mensen centraal staat. In de aanloop naar de triloogonderhandelingen over de Europese AI-verordening op 6 december, stuurden we de Europese Raad een brief met dringend verzoek om mensenrechten te prioriteren.

AI op de agenda van de Tweede Kamer

Deze week benadrukten we in de Tweede Kamer het belang van de bescherming van mensenrechten bij het gebruik van kunstmatige intelligentie.

The European Commission does not sufficiently understand the need for a better AI Act

The Dutch Senate shares the same concerns we’ve expressed about the AI Act and wrote to the European Commission about it. The response of the Commission is not exactly reassuring.

De Europese Commissie begrijpt onvoldoende dat de AI-wet beter moet

De Eerste Kamer deelt dezelfde zorgen die wij hebben over het wetsvoorstel inzake kunstmatige intelligentie en schreef de Europese Commissie daarover. De Commissie heeft daar een reactie op gegeven en die is niet bepaald geruststellend.