We lieten zien dat iedereen wil dat het kabinet encryptie stimuleert

We lieten zien dat iedereen wil dat het kabinet encryptie stimuleert

Ons advies leidde tot een beter wetsvoorstel voor toezichthouders

De beschikbaarheid en de toepassing van encryptieHoe end-to-end encryptie jouw communicatie veilig houdt is essentieel voor de bescherming van onze digitale infrastructuur en communicatie. Dat is niet alleen belangrijk voor onze democratische vrijheid, maar ook van groot belang voor innovatie en economische groei. Toch oppert de minister van Justitie en Veiligheid keer op keerEncryptie is belangrijk, maar toch... het gebruik van encryptie te beperken. Het zou het werk van de politie te veel hinderen. Wij kwamen daarop in actie en lieten zien dat iedereen wil dat kabinet het gebruik van encryptie juist stimuleert.

Encryptie is een manier om gegevens te beschermen door ze onleesbaar te maken voor ieder ander dan de beoogde ontvanger. Als je via WhatsApp een berichtje stuurt, wordt het berichtje op jouw telefoon versleuteld en is het alleen nog leesbaar te maken op de telefoon van de ontvanger. Wie het berichtje onderweg onderschept, krijgt een onleesbare brei te zien. Dat onleesbaar maken gebeurt aan de hand van een wiskundig proces. Een beperking van het gebruik van encryptie zou echt alles en iedereen raken, behalve slimme kwaadwillenden. Zij blijven vertrouwen op hun eigen encryptie - het is immers niets meer dan wiskunde. Een populair gezegde: if you outlaw crypto, only outlaws will have crypto.

De uitspraken van de minister konden niet onbeantwoord blijven. Een "monsterverbond", zoals het Financieel Dagblad het noemde, riep het kabinet op om alle vormen van encryptie te stimulerenLees hier de oproep aan het kabinet: stimuleer-encryptie.nl. Tussen de ondertekenaarsOok wij ondertekende de oproep uiteraard vind je organisaties die opkomen voor de belangen van consumenten en kinderen, vertegenwoordigers van journalisten en mediabedrijven, bedrijven die de digitale infrastructuur in Nederland beheren, experts in de beveiliging daarvan, mensenrechtenorganisaties en organisaties die onze onderwijsinstellingen voorzien van internet. Maar ook organisaties en deskundigen die de overheid gewoonlijk helpen met het aftappen van telefonie- en internetverbindingen.

En met succes! Bits of Freedom heeft hiermee, samen met andere belanghebbenden, er voor gezorgd het ministerie (voor nu!) niet meer lichtzinnig denkt over het beperken van het gebruik van encryptie. In een reactie op de oproep liet de minister aan de Tweede Kamer weten dat zijn (demissionaire) kabinet geen "onomkeerbare stappen" zou zetten. Bovendien ging het ministerie in gesprek met de ondertekenaars van de oproep. Dat maakt niet dat het ministerie encryptie nu opeens volledig omarmt. Daar zetten we de komende tijd wel op in - en kunnen we je steun goed voor gebruikenHelp ons encryptie te beschermen en doneer!.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.