We lieten zien dat iedereen wil dat het kabinet encryptie stimuleert

Ons advies leidde tot een beter wetsvoorstel voor toezichthouders

Onze boodschap over privacy en communicatievrijheid bereikte al honderdduizenden kijkers, luisteraars en lezers

Een nieuw wetsvoorstel geeft toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt de bevoegdheid om websites uit de lucht te halenHet hele verhaal lees je hier. Bits of Freedom gaf het kabinet drie adviezen over het voorstel, die grotendeels zijn overgenomen.

Zo vonden we dat als een toezichthouder een website uit de lucht wil hebben, hij daarvoor altijd van zijn bevoegdheid dit te vorderen gebruik moet maken. Hij mag niet vragen wat hij ook kan afdwingen. We adviseerden het kabinet ook om duidelijk te maken dat "ontoegankelijk maken" nooit mag betekenen dat providers die toegang tot het internet geven, gedwongen kunnen worden om internetverkeer te filteren of te vervalsen. Ten slotte adviseerden we het kabinet dat de toezichthouder altijd vooraf een inventarisatie maakt van de mogelijke consequenties van een bevel om een website uit de lucht te halen. De analyse moet ook voorgelegd worden aan de rechter-commissaris.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.