• Menu

0 recente resultaten

Overzicht gebruikersrechten Digital Services Act

Vanaf 17 februari 2024 geldt de Digital Services Act (hierna: DSA), de Europese wet die gebruikers van online platformen moet beschermen tegen de macht en het beleid van Big Tech. Een aantal rechten uit die wet zijn alleen effectief als gebruikers ze zelf afdwingen of er zelf gebruik van maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aan- of uitzetten van een instelling of het actief opzoeken van informatie. Om gebruikers hierover te informeren, publiceren we vandaag de factsheet 'gebruikersrechten DSA'.

Factsheet en website

Met de factsheet 'gebruikersrechten DSA' zetten we de belangrijkste afdwingbare gebruikersrechten onder elkaar. De regels hebben bijvoorbeeld betrekking op: inzicht in de online omgeving, het aanpassen van het interface, de bereikbaarheid van platformen, contentmoderatie en klachtenafhandeling.

Onlangs publiceerden we ook een website rond de DSA-regels: www.jouwplatformrechten.nl . Waar de factsheet feitelijk in gaat op de artikelen uit de wetgeving en daar een overzicht van geeft, biedt de website meer uitleg over de onderliggende problematiek van platformen en de oplossingen die de DSA voorlegt. Op de website vind je ook de acties terug die jij per platform kunt nemen om de rechten daadwerkelijk af te dwingen: Leer wat jij kan doen: meer keuzevrijheid • Blijf Luid | Bits of Freedom.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag