• Menu

0 recente resultaten

De Nederlandse Politie verrast Bits of Freedom opnieuw met een gulle bijdrage!

Goed nieuws! De politie draagt alweer een gulle €15.000 bij aan de financiën van Bits of Freedom. Daar zijn we natuurlijk ont-zet-tend blij mee. Lees snel verder naar de beweegredenen en wat wij met dit geld gaan doen.

We vinden het geweldig om te kunnen meedelen dat Bits of Freedom voor het tweede jaar op rij maar liefst €15.000 van de Nederlandse Politie mag ontvangen. De Nederlandse Politie is een organisatie die daarmee aantoonbaar veel waarde hecht aan transparantie en controleerbaarheid bij de uitvoering van haar zware bevoegdheden. Het opnieuw ter beschikking stellen van een dusdanig groot bedrag aan Bits of Freedom doet vermoeden dat privacy en openbaarheid een speciale plaats innemen binnen de politieorganisatie.

Deze bijdrage laat duidelijk zien dat de Nederlandse Politie onze kritische blik en opbouwende kritiek meer dan waardeert.

Rejo Zenger - Beleidsadviseur bij Bits of Freedom

We vroegen Bits of Freedom beleidsadviseur Rejo Zenger waar we deze gulle bijdrage aan te danken hebben en om nog wat vriendelijke woorden over onze nieuwste vaste donateur uit te spreken:

"Het is fantastisch dat een organisatie als de Nederlandse Politie zich aan Bits of Freedom wil verbinden. Je kan je voorstellen dat het documenteren en inzichtelijk maken van werkzaamheden die een mogelijk grote impact hebben op individuen niet altijd even makkelijk is. We zijn dan ook zeer blij dat de Nederlandse Politie hier veel waarde aan hecht. Zo laten ze bijvoorbeeld geregeld audits uitvoeren en tuigen ze ethische commissies op. Wij zelf onderzoeken de Politie bij Bits of Freedom al járen. Deze bijdrage laat wat mij betreft duidelijk zien dat men onze kritische blik en opbouwende kritiek meer dan waardeert. We zullen hier in de toekomst dan ook zeker mee doorgaan.

 

De gulle bijdrage van de Nederlandse Politie zal door Bits of Freedom worden gebruikt om de samenleving veiliger te maken door de machtsbalans tussen burger en overheid verder te verbeteren en te controleren dat de handhaving binnen de wettelijke kaders wordt uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HUH? WAT?

De politie als donateur van Bits of Freedom? Je had het waarschijnlijk al door: 1 april!

Maar niet wat betreft het feit dat de Nederlandse Politie nu al voor de tweede keerLees hier waarom de Politie afgelopen jaar ook al aan ons 'doneerde'. EUR 15.000 heeft betaald aan Bits of Freedom. Dat deel klopt. En de bijdrage wordt zeker gebruikt om de machtsbalans tussen burger en overheid verder te verbeteren en te controleren dat de handhaving binnen de wettelijke kaders wordt uitgevoerd. Het geld is echter niet vrijwillig gedoneerd. Het is de door een rechter maximaal opgelegde dwangsom, omdat de politie opnieuw niet op tijd over de brug is gekomen met opgevraagde communicatie en documenten na een Wob-verzoek vanuit ons.

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het verslag van een onderzoek naar de informatiebeveiliging van afluisterapparatuur, de reden dat de politie de dwangsom vorig jaar opgelegd kreeg, inmiddels boven water is. Hoewel we er niet heel veel wijzer van werdenLees hier waarom we de politie gewoon moeten vertrouwen.... Ook krijgen we de opgelegde bedragen keurig op tijd binnen. Maar liever dan een zak geld, zouden we willen zien dat de politie zich gewoon aan de wet houdt, en dat rechters geen dwangsommen aan hen op hoeven te leggen om hen te dwingen.

Ook als dat dan betekent dat we volgend jaar op deze datum niet veel verder komen dan tegen een agent zeggen dat haar veter los zit.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag