• Menu

0 recente resultaten

Inzageverzoek gedaan en afgescheept met een loos antwoord?

Met het inzagerecht krijg je op verzoek inzage in alle persoonsgegevens die een organisatie van je verwerkt. Maar wat als zo'n organisatie niet reageert of je afscheept met een antwoord dat geen antwoord mag heten?

Een belabberd antwoord op je inzageverzoek?

Met onze nieuwe tool My Data Done RightMet onze tool verstuur je met een paar keer klikken een inzageverzoek krijg je meer grip op je eigen gegevens. Je genereert er heel makkelijk een verzoek mee om bij een organisatie de persoonsgegevens op te vragen die het over je heeft. Je hebt daar immers recht op. Maar wat als een organisatie je nou niet of niet volledig inzage geeft in de persoonsgegevens die ze van je hebben? De vriendelijkste oplossing is natuurlijk dat je er van uit gaat dat het een misverstand is en vraag je de organisatie nog eens om opheldering. Sommige organisaties zullen echter volhardend zijn. Wat dan? Er zijn een paar dingen die je kan doen.

Een klacht indienen bij de toezichthouder

Om te beginnen kan je een klacht indienenOok de toezichthouder publiceert leesbare informatie over het doen van klachten bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoons­gegevens. Immers, het niet goed beantwoorden van jouw inzageverzoek is in strijd met de Europese privacyregelsVoor als juridische taal lezen je hobby is: dit zijn de regels. Het indienen van een klacht is niet veel werk: een briefje of het invullen van een online formulierHet formulier voor het insturen van een klacht van de toezichthouder waarin je uitlegt wat het probleem is en wat je wilt bereiken. De toezichthouder zegt elke klacht in behandeling te nemen. Wat ze precies op basis van je klacht doet “hangt af van de situatie.” Het kan zijn dat zij na een snelle blik op je klacht even met de organisatie bellen, maar het kan ook dat ze na uitgebreid onderzoek een boete opleggen.

Een formeel verzoek tot handhaving

Je kunt ook de toezichthouder een formeel verzoek tot handhaving van de wet doen. Dat is misschien net wat meer werk, maar het zorgt er wel dat je wat sterker staat op het moment dat je het niet eens bent met de beslissing van de toezichthouder. Je kunt bezwaar aantekenen tegen een beslissing van de toezichthouder, zolang je dat maar doet binnen zes weken. Als je er ook dan niet met de toezichthouder uitkomt, kun je de zaak aan de rechter voorleggen. Ook dat moet binnen zes weken. Daar heb je geen advocaat voor nodig, dus is niet direct schreeuwend duur.

Of als je de gang naar de rechter niet schuwt...

Overigens, als je de gang naar de rechter niet schuwt kun je ook direct de organisatie zelf voor de rechter slepen. Ook hier hoef je geen advocaat in te schakelen. Gaat het om een overheidsinstelling dan kan je naar de bestuursrechter stappen. Gaat het om een bedrijf of een andere private organisatie, dan kan je naar de civiele rechter stappen via een zogenaamde verzoekschriftprocedure. En ook hier geldt een termijn van zes weken. En als er niet genoeg is om uit te kiezen kan je ook nog eens de toezichthouder vragen om te bemiddelen of adviseren in je ruzie of gebruik maken van de “geschillenbeslechtingsregeling” in de gedragscode (als die er is voor de branche waarin de organisatie in kwestie actief is.)

Bron van inspiratie

Recent heb ik zo’n handhavingsverzoek gedaan, omdat Spotify mij maar niet een begrijpelijk en volledig overzicht van de persoonsgegevens die zij over mij heeft wil geven. In mijn verzoek aan de toezichthouder leg ik in detail uit waar we nu staan. Ik doe uit de doeken wat mijn vraag aan Spotify was, hoe Spotify daarop reageerde en hoe Spotify mij, ondanks herhaalde verzoeken, weigert een begrijpelijk overzicht te verstrekken. Ik leg ook uit waarom dat, in mijn ogen, in strijd is met de Europese privacyregels. Tenslotte maak ik het punt dat handhaving belangrijk is: het gaat niet alleen om mij, maar om de 170 miljoen actieve gebruikers van Spotify en de voorbeeld­functie die het bedrijf heeft.

Word jij ook door een organisatie met een loos antwoord afgescheept? Laat het ons weten. We horen ook graag als je een formeel verzoek tot handhaving doet. Voel je vrij om mijn verzoek als bron van inspiratie te gebruiken. :)

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag