Handhavingsverzoek

1 berichten

DOSSIER: Jouw data

Inzageverzoek gedaan en afgescheept met een loos antwoord?

Hier is, ter inspiratie, een voorbeeld van een formeel verzoek aan de toezichthouder tot handhaving van de wet.