• Menu

0 recente resultaten

Kabinet voert sleepwet in op 1 mei

Eerder deze week ging de Tweede Kamer in debat met minister Ollongren over de uitslag van het referendum en wat het kabinet met deze uitslag gaat doen. Dat is inmiddels duidelijk: per 1 mei zal de wet samen met enkele cosmetische aanpassingen via beleidsregels gewoon in werking treden.

Oppositie teleurgesteld in voorstel kabinet

Tijdens het debat werd duidelijk dat de oppositiepartijen behoorlijk teleurgesteld waren met de voorgestelde ‘wijzigingenDe Kabinetsbrief met het voorstel.’ van het kabinet. Van Raak (SP) omschreef treffend dat het voorstel van het kabinet wellicht mooi klinkt maar om het probleem heen draait. Het sleepnet blijft immers intact en dat is toch één van de kernproblemen waartegen kiezers tijdens het referendum hebben gestemd.

Bosma (PVV) noemde het voorstel een wassen neus en Arissen (PvdD) vroeg aan het kabinet hoe het met droge ogen kan beweren dat er recht is gedaan aan de bezwaren door enkele cosmetische aanpassingen te doen. Azarkan (Denk) begon met een tirade tegen Verhoeven (D66) en eindigde met het verzoek tegemoet te komen aan enkele bezwaren tegen de wet.

Volgens Buitenweg (GroenLinks) heeft het nee-kamp tijdens het referendum de richting gewezen, maar loopt het kabinet het pad nu niet helemaal uit. Zij wil de onderhandelingen over aanpassingen van de wet openen voordat de wet in werking treedt. Die ruimte geeft het kabinet bij voorbaat niet nu de wet per 1 mei, zonder wetswijzigingen, in werking zal treden.

Bekijk het debat hier integraal terug.

Eerst beleidsregels

Minister Ollongren gaf aan dat de nieuwe wet voor de geheime diensten zonder wetswijzigingen per 1 mei in werking zal treden. Wel zullen op hetzelfde moment via beleidsregels de volgende drie ‘wijzigingen’ direct van toepassing zijn:

  1. De verplichting om bevoegdheden zo gericht mogelijk in te zetten.
  2. Het opstellen van de verplichte wegingsnotities kan niet langer worden uitgesteld als de diensten niet bekeken gegevens aan buitenlandse diensten willen verstrekken.
  3. De bewaartermijn van drie jaar voor de gegevens die via het sleepnet zijn verzameld wordt opgeknipt in drie losse jaren.

De eerste twee punten zullen op termijn ook in de wet worden opgenomen. Hiervoor zal het kabinet na de zomer een wetswijziging indienen. Het opknippen van de bewaartermijn wordt eventueel nog in de wet zelf opgenomen afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie van de wet die over twee jaar moet plaatsvinden. Dat duurt dus nog wel even.

Bezwaren blijven

Zoals we vorige week al schrevenOnze reactie op de kabinetsbrief. zijn deze punten slechts van cosmetische aard. Het blijft nog steeds mogelijk voor de geheime diensten om op grote schaal en stelselmatig gegevens te onderscheppen en de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten blijft ook gewoon mogelijk. In essentie is alleen het opknippen van de bewaartermijn een concrete, zij het zeer summiere, wijziging. Kortom, de bezwaren tegen deze wet blijven gewoon staan.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag