• Menu

0 recente resultaten

Publiek nomineert het kabinet voor Big Brother Award

Terwijl de kritiek aanzwelt, drukt het kabinet de invoering van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten door. Het publiek vindt dat niet kunnen en nomineert het kabinet daarom voor de Big Brother Awards Publieksprijs.

Weinig wetsvoorstellen zien zoveel kritiek

Weinig wetsvoorstellen in het afgelopen jaar hebben zo veel en zo brede kritiek gezien als de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel bekend als de sleepwet. Dat weerhoudt Rutte en zijn kabinet er niet van de wet, die de Nederlandse veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geeft, zo snel mogelijk in te voeren.

De inzenders vinden dat het kabinet de prijs verdient voor “het doordrukken van een sleepnetwet”.

Grootste probleem: ongericht en op grote schaal aftappen

Een groot aantal adviesorganen liet zich bijzonder kritisch uit over onderdelen van de wet: van de Autoriteit PersoonsgegevensKritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van StateAdvies van de Raad van State tot en met de Raad voor de Recht­spraakKritiek van de Raad voor de Rechtsspraak. Dat geldt ook voor beroepsgroepen met een bijzonder belang bij de bescherming van de privacy en communicatie- en bewegingsvrijheid, zoals journalisten en huisartsen. Scherpe kritiek was er ook vanuit maatschappelijke hoek, zelfs van organisaties die zich gewoonlijk vooral bezig houden met mensenrechten­schendingen in dictatoriale regimes. Tenslotte laat ook de burger zich niet ongehoord. Nooit eerder reageerden burgers zo massaal op de consultatie van een conceptwetsvoorstel. Ook een referendum over de wet haalde de drempel ruimschoots. Het grootste bezwaar dat mensen hebben is het zogenaamde sleepnet: het ongericht en op grote schaal aftappen van de communicatie van burgers.

Het nieuwe kabinet vindt dat aan de kritiek tegemoet is gekomen. Zij maakt onverminderd vaart met de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de wet. In haar haast heeft het kabinet al te kennen gegeven daarmee niet te wachten op de uitslag van het referendum.

Nominatie voor "doordrukken van een sleepnetwet"

Minister Plasterk won in 2015 al een Big Brother Award “voor de meest vergaande afluisterwet voor geheime diensten die Nederland ooit heeft gehad” én voor zijn “doofheid voor alle kritiek.” Een aanzienlijk deel van de inzenders vindt dat het nieuwe kabinet de prijs verdient voor “het doordrukken van een sleepnetwet” die “de privacy van miljoenen onschuldige Nederlandse burgers opzij schuift.” En dat terwijl “lang en breed [is] bewezen dat een sleepnet om informatie te vergaren niet werkt.”

Over de Big Brother Awards

De Big Brother Awards 2017 is een theatershow, spoedcursus privacy en prijsuitreiking in één. De voorstelling wordt eenmalig opgevoerd in de Stadsschouwburg Amsterdam op maandag 11 december. Durven de grofste privacyschenders van het afgelopen jaar op deze avond zelf in de schijnwerpers te stappen?

Over de totstandkoming van de Awards

Tot 9 november kon iedereen kandidaten voor de Publieksprijs nomineren en de onderbouwing daarvoor insturen via de website bigbrotherawards.nl. De kandidaten die het vaakst genoemd zijn, het kabinet, GGZ Nederland en Sybrand Buma, vormen nu automatisch de drie genomineerden. Om ook de spotlight te zetten op privacyschendingen die minder (media-)aandacht krijgen, vraagt Bits of Freedom wetenschappers, columnisten, activisten en mensen uit het bedrijfslevenDit zijn de experts van 2017. om nominaties voor de Expertprijs in te sturen. Deze worden 27 november bekend gemaakt. Tot slot reikt Bits of Freedom de Felipe Rodriquez Award uit. Deze gaat naar een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar positief heeft ingezet voor privacy en internetvrijheid.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag