• Menu

0 recente resultaten

https://www.flickr.com/photos/curtisperry/6970518497/in/photolist-bBXJip-oQHqPP-bS56NZ-9MDRff-Ce6mQx-gxrNBV-ect33y-rBCMA9-erpTYb-bsmYx9-oPD6LW-dSFo3f-a9axbc-4inoBX-aoBeEs-nz9VKE-nBdevk-b31et2-odbu7r-nCYWH4-nTV72D-nTVYdD-HZ4fev-dF8vVH-z3YSL-atNcgz-dkjYcp-obgfBd-gGmtUo-nAYBzf-duuRL4-o9n9G9-4jYVt9-obpwCM-8pKRCH-7iQaG4-o7wmfs-cJaWhE-64RwB1-obghzw-kdwrzi-qrp1Wu-anxhiz-nv2vXS-duhjs8-DxiTak-odbvZK-orQGXk-e8sa93-46NjPx

Kabinet dendert door richting sleepnet

Het kabinet zet alles op alles om nog voor de verkiezingen van 15 maart het sleepnet door de Kamer te krijgen. Als dat lukt, dan kan binnenkort op grote schaal onze online communicatie terecht komen in het sleepnet van de geheime diensten. Nu is het moment om nog één keer aan Kamerleden te laten weten dat burgers niet als potentiële dreiging moeten worden behandeld.

Veel vragen, hele matige antwoorden
Vlak voor de kerst is er in de Kamer gesproken over het wetsvoorstel. Eén ding viel ons toen op: er was heel veel kritiekWe schreven eerder een blogpost over deze kritiek . De regering doet haar best om te verhullen dat met het sleepnet massasurveillance wordt ingevoerd en noemt de nieuwe bevoegdheid daarom “onderzoeksopdrachtgerichte interceptie”. De Autoriteit Persoonsgegevens noemde dit al het eufemisme van het jaar en de minister kort onderzoeksopdrachtgericht inmiddels af tot het diep ironische en toepasselijk Orwelliaanse ‘OOG’.

De 52 pagina’s aan vragen vanuit de Kamer zijn inmiddels beantwoord met 110 pagina’s aan antwoordenHier vind je de antwoorden, allemaal. Die blijken vooral een herhaling van zetten en nemen de geuite zorgen op geen enkele manier weg. Als D66 bijvoorbeeld vraagt om in één alinea in begrijpelijke taal uit te leggen wat gerechtvaardigde redenen zijn om een inbreuk te maken op iemands persoonlijke levenssfeer, dan is dit het antwoord van de regering:

Een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan enkel worden gepleegd nadat is voldaan aan de wettelijke vereisten die de wet stelt aan deze inbreuk. De inbreuk moet noodzakelijk zijn voor de taakuitvoering van de diensten. Zo vereist de veiligheidstaak van de AIVD (de a-taak) dat een persoon of organisatie enkel kan worden onderzocht indien de doelen die zij nastreven, dan wel hun activiteiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of voor andere gewichtige belangen van de staat. Tevens dient de inzet van de bevoegdheid in verhouding te staan tot het doel en dient een qua privacy inbreuk lichter middel niet voorhanden te zijn. Voorts mag een bevoegdheid niet lager worden ingezet dan voor het bereiken van het doel noodzakelijk is. De uitoefening van een bevoegdheid moet voldoen aan diverse procedurele waarborgen. Een bevoegdheid kan niet eerder worden ingezet dan nadat op een verzoek om toestemming, waarin naast de zaken die uit artikel 29, tweede lid, van het wetsvoorstel voortvloeien ook is uiteengezet op welke wijze het verzoek voldoet aan de eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit, toestemming is verkreen [sic] op het juiste, door de wet aangegeven, niveau.

Hier wordt op geen enkele manier uitgelegd waarom het gerechtvaardigd zou zijn om het gedrag en de communicatie van grote groepen onverdachte mensen (een grove inbreuk op de persoonlijke levenssfeer) in de gaten te houden (en op de begrijpelijkheid is ook wel wat af te dingen).

De planning voor de komende paar weken
Op de procedurevergadering van donderdag 19 januari is besloten dat het wetsvoorstel plenair in de Tweede Kamer behandeld gaat worden. Dit betekent dat er waarschijnlijk nog maar één keer in de Kamer inhoudelijk over deze wet gesproken gaat worden om vervolgens over te gaan tot stemming. De precieze datum van de behandeling is nog niet bepaald, maar we verwachten dat die in de de week van 6 februari zal plaatsvinden. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor de #geensleepnet nieuwsbriefDoe dat op de campagnesite van GeenSleep.net.

Laat je horen!
Je hebt dus nog maar een paar dagen om aan de Tweede Kamerleden te laten weten dat een sleepnet niet thuis hoort in een fatsoenlijke democratie.

Via www.geensleep.netDoe ook mee op GeenSleep.net kun je de relevante Kamerleden laten weten wat je vindt. Deel die site!

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag