• Menu

0 recente resultaten

Dertien ToDo’s voor het kabinet

Nederland kan niet zonder internetvrijheid. Daarom hebben we de dertien belangrijkste ingrediënten voor een open en vrij internet op een rijtje gezet. Zie het als een takenlijstje voor het volgende kabinet. Het zijn dertien punten die op geen enkel verkiezingsprogramma mogen ontbreken.

Internetvrijheid in toenemende mate in de knel

Internetvrijheid is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Nederland kan niet zonder een open internet dat voor iedereen toegankelijk is, waar privécommunicatie privé blijft en waar iedereen informatie digitaal kan delen. Dicht bij huis is internetvrijheid onmisbaar voor onze sociale contacten, onze persoonlijke ontwikkeling en ons werk. In bredere zin is het een voorwaarde voor technologische innovatie, een bruisende economie en een sterke democratie.

Maar het internet biedt overheid en bedrijfsleven ook vergaande controle mogelijkheden. De internetvrijheid van Nederlanders komt in toenemende mate in de knel. Technologie wordt steeds meer ingezet om het doen en laten van burgers in de gaten te houden, zelfs als ze nergens van verdacht worden. Overheidsinstanties vinden de wet steeds vaker een vervelende drempel die ze liever negeren. Soortgelijke ontwikkelingen vinden ook op Europees niveau plaats. Dat maakt duidelijk dat de discussie over de bescherming van grondrechten op internet actueel en noodzakelijk is.

Heldere standpunten op soms moeilijke vraagstukken

Nu is een uitgelezen kans om Nederland op de kaart te zetten als wereldleider in online innovatie, vrijheid en democratie. Kiezen we voor een open en vooruitstrevende Nederlandse informatiesamenleving waarin vrijheid wordt verdedigd, waarin innovatieve diensten worden gestimuleerd en waarin een gunstig digitaal vestigingsklimaat ontstaat? Of kiezen we voor een maatschappij waar digitale technologie wordt ingezet om burgers vergaand te controleren en waarin innovatie wordt afgeremd?

Die keuze vraagt om heldere standpunten op soms moeilijke vraagstukken. Wij hebben ze op een rijtje gezet: dit zijn de dertien To-Do’s voor het volgende kabinet.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag