• Menu

0 recente resultaten

Netneutraliteit: alles valt of staat bij handhaving

Al zijn de regels nog zo goed, alles valt of staat bij handhaving. Dat geldt zeker ook voor netneutraliteit. In Europa werkt het samenwerkingsverband van toezichthouders aan een document waarin zij uit de doeken doet hoe zij de regels over netneutraliteit uitlegt. Deze uitleg zal uiteindelijk bepalen hoe de toezichthouders de regels zullen handhaven. Ook in Nederland wordt nog aan de details geschaafd.

Hoe de regels over netneutraliteit door nationale toezichthouders in de EU-lidstaten worden uitgelegd, wordt bepaald door de richtlijnen die deze zomer worden vastgesteld door het samenwerkingsverband van toezichthouders (BEREC). Zij publiceerden een week of drie geleden een concept van deze richtlijnen. Daar mag iedereen commentaar op geven. De toezichthouders hebben na afloop van die consultatie nog een paar weken om alle reacties te verwerken. Als alles volgens planning gaat, publiceren zij op 30 augustus de definitieve richtlijnen. Onze Europese collega’s hebben een speciale website gemaakt zodat je gemakkelijk duidelijk kan maken dat ook in de rest van Europa zero rating altijd verboden moet zijn: savetheinternet.eu.

In Nederland is de Eerste Kamer aan zet. Het wetsvoorstel waarmee we in ons land de Europese regels voor netneutraliteit implementeren werd vorige maand door de Tweede Kamer aangenomen. Die wet regelt een aantal belangrijke zaken: zo wordt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangewezen als toezichthouder op de naleving van netneutraliteit en verbiedt de minister expliciet positieve prijsdiscriminatie (‘zero rating’). Deze week hebben de leden van de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken hun vragen aan de minister verzameld. De ambtenaren van minister Kamp zullen die vragen in de komende weken beantwoorden.

Dat ministerie werkt ook aan aanvullende regels die elk misverstand over de interpretatie van de regels voor netneutraliteit moeten voorkomen. De Tweede Kamer wil dat met zo’n ‘algemene maatregel van bestuur’ netneutraliteit nog steviger wordt beschermd. Wat ons betreft maakt de minister bijvoorbeeld duidelijk dat maatregelen die bedoeld zijn om opstoppingen in het netwerk het hoofd te kunnen bieden, alleen als noodmaatregel kunnen worden ingezet. Zo’n maatregel mag dus nooit een standaard onderdeel van een abonnement zijn en nooit worden ingezet voordat er echt sprake is van een serieuze opstopping. Bovendien moet zo’n maatregel, als die echt nodig is, toegepast worden op alle gelijksoortige abonnementen die via het netwerk worden aangeboden. Het kan dus niet zo zijn dat de videostreams van iemand met een 8 GB-abonnement wél worden afgeknepen, maar bij iemand met een 2 GB-abonnement niet. Voor ieder van ons is dat vanzelfsprekend, maar voor T-Mobile was het dat dus blijkbaar niet.

Kortom, nu netneutraliteit in Europese regels is vastgelegd gaat het nu vooral afhangen van de bereidwilligheid van de nationale toezichthouders om op te komen voor jouw vrijheid. Een goede uitleg van de regels in ons land is door het puike werk van het Ministerie van Economische Zaken goed geregeld. We hopen dat de Nederlandse uitleg door de andere Europese toezichthouders wordt overgenomen. Wie dat een zetje de goede kant op wil duwen, gaat nu nog even snel naar savetheinternet.eu.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag