Wordt de procedure voor het hackvoorstel te gehaast?

Morgen is een belangrijk moment voor het hackvoorstel. De vraag die voorligt is: gaan de kamerleden kiezen voor een haastprocedure of kiezen ze ervoor om de tijd te nemen voor het hackvoorstel?

Donderdag is er een procedurevergadering van de kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Vaak hoor je weinig over zo´n vergadering maar dat is ten onrechte want er worden hele belangrijke dingen behandeld. In die vergadering – de naam zegt het al – wordt de procedure van de commissie behandeld, waaronder ook de procedurestappen voor de behandeling van een wetsvoorstel. En dat is belangrijk. Neem bijvoorbeeld de procedurevergadering van morgen.

Hackvoorstel
Tijdens die vergadering wordt het wetsvoorstel computercriminaliteit III behandeld. Wij kennen dat wetsvoorstel ook wel als het hackvoorstel, dat de politie de bevoegdheid moet geven om onder meer computers, laptops, tablets, smartwatches en auto´s te kunnen hacken.

Procedure
Het is erg belangrijk om te bepalen hoe uitgebreid de procedure gaat worden. Bijvoorbeeld: wordt er een hoorzitting gehouden om Kamerleden de kans te geven zich verder te informeren? Hoelang is de periode die de politieke partijen hebben om hun schriftelijke reactie op het wetsvoorstel te geven? Op welke plek wordt het wetsvoorstel op de lijst met de te behandelen wetsvoorstellen gezet? Dat is allemaal indicatief voor de haast die achter een wetsvoorstel zit.

Een voorstel waar haast achter zit. zal over het algemeen een kortere periode voor schriftelijke inbreng hebben en zal hoog op de lijst met wetsvoorstellen gezet worden. Het is logisch dat wetsvoorstellen voorrang kunnen krijgen en dat er haast achter zit als dat nodig is, maar dan moet die haast wel gerechtvaardigd zijn. Het kan namelijk ook zo zijn dat die haast ervoor zorgt dat politieke partijen te weinig tijd hebben om zich goed voor te bereiden, of dat het voorstel er snel doorheen gedrukt kan worden.

Haastige spoed
En dan komen we weer bij het hackvoorstel. Het plan, zo hebben we gehoord, is om een periode van drie weken te nemen voor de schriftelijke inbreng. Dat is wel héél erg kort. Vooral voor een wetsvoorstel dat al jaren onderweg is. Het eerste plan voor het hackvoorstel werd in 2012 bekend. De internetconsultatie voor dit hackvoorstel was in mei 2013. Vervolgens heeft het ruim tweeëneenhalf jaar geduurd voordat het voorstel door de Ministerraad werd gepubliceerd. En daarna heeft het nog eens bijna een maand geduurd voordat het voorstel ook openbaar werd! Een wetsvoorstel dat al vier jaar in de pijplijn zit, kan niet ineens met haast behandeld worden nu het in het parlement is.

Juist een complex wetsvoorstel als dit voorstel moet zorgvuldig door de Tweede Kamer behandeld worden. Wij vinden natuurlijk dat dit wetsvoorstel van tafel moet, maar zelfs als politieke partijen het daar niet mee eens zijn, moet er wel voldoende de tijd genomen worden om serieus naar dit wetsvoorstel te kijken én naar de kritische reacties op het wetsvoorstel. Wij hopen dan ook dat de politieke partijen morgen besluiten om te kiezen voor een zorgvuldige procedure.

Update (21-1-2016):

In de procedurevergadering is bepaald dat er een hoorzitting komt in de tweede week van februari. De schriftelijke inbreng zal dan ongeveer een week later ingediend moeten zijn. Overigens werd ook aangegeven dat het de bedoeling is dat het wetsvoorstel (al) in april plenair behandeld wordt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.