• Menu

0 recente resultaten

Hoe financier je een ideëel project?

Een belangrijk onderwerp dat op de hackersconferentie CCCamp15 werd besproken, is de commerciële financiering van projecten die eigenlijk draaien op idealen, gevoelde noodzaak en vrije tijd. Hoewel Bits of Freedom geen softwareproject is, kennen we die problematiek maar al te goed.

We bestaan omdat anderen ons werk belangrijk vinden

Bits of Freedom bestaat bij de gratie van mensen die ons werk belangrijk vinden. Daarom kunnen we donaties van internetgebruikers zoals jij zo ontzettend waarderen. Juist al die kleine beetjes geven ons tegelijkertijd legitimiteit én vrijheid. Maar ook bedrijvenBits of Freedom hanteert een helder financieel beleid met een gezonde mix van inkomstenbronnen. steunen ons. Geen wonder, want ook internetproviders vinden de vrijheid van hun klanten belangrijk en startups kunnen jou zonder netneutraliteit niet bereiken. Voor de volledigheid: we krijgen ook steun van een aantal fondsen die ons werk belangrijk vinden.

We vechten niet alleen voor vrijheid van anderen, vrijheid is voor onszelf net zo belangrijk. We moeten ons werk kunnen doen ongeacht de belangen van onze geldschieters. Dat gaat niet werken als een geldschieter voorwaarden verbindt aan een donatie. Of als de geldbuidel zo groot is, dat het kwijtraken van die zak betekent dat we de helft van ons team moeten ontslaan. Maar zelfs als wijzelf de vrijheid voelen, wil dat niet zeggen dat anderen het ook zo ervaren: een neutrale vermelding van Google als financier voor een project kleurt het project per definitie.

Voor onszelf is vrijheid net zo belangrijk

We vechten niet alleen voor vrijheid van anderen, vrijheid is voor onszelf net zo belangrijk. We moeten ons werk kunnen doen ongeacht de belangen van onze geldschieters. Dat gaat niet werken als een geldschieter voorwaarden verbindt aan een donatie. Of als de geldbuidel zo groot is, dat het kwijtraken van die zak betekent dat we de helft van ons team moeten ontslaan. Maar zelfs als wijzelf de vrijheid voelen, wil dat niet zeggen dat anderen het ook zo ervaren: een neutrale vermelding van Google als financier voor een project kleurt het project per definitie.

Onze eigen vrijheid waarborgen we daarom ook door soms geld juist niet aan te nemen. We denken dat onze onafhankelijkheid het beste gewaarborgd is door diversiteit: we hebben het liefst veel kleine donaties in plaats van één enkele grote donatie. Geld van bedrijven nemen we alleen aan als zij een papiertje hebben getekend waarin we regelen dat alleen wijzelf bepalen hoe we het geld besteden. Om zeker te zijn dat we nergens aan gebonden zijn, vragen we ook geen overheidssubsidies aan die gericht zijn op onze thema’s. En uiteraard leggen we graag volledige verantwoordingHier vind je alle jaarverslagen en onze statuten. af over onze financiering in ons jaarverslag.

Onze onafhankelijkheid is het beste gewaarborgd door diversiteit: : we hebben het liefst veel kleine donaties in plaats van één enkele grote donatie.

We maken het onszelf moeilijk én makkelijk

In de brandende zon op de hackersconferentie net buiten Berlijn levert de discussie over de vraag of open source software ook financieel ondersteund zou moeten worden geen heel eenduidige antwoorden op. De essentie van het bovenstaande komt wel terug: kritisch zijn, zoveel mogelijk juridische onafhankelijkheid afdwingen en transparant zijn.

Deze kritische blik op onze eigen geldbronnen maakt het ons zowel makkelijker als moeilijker. Makkelijker, want we kunnen elke beslissing in alle vrijheid nemen, maar ook moeilijker omdat we over minder budget beschikken dan wellicht ook zou kunnen. Wil jij ons helpen?

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag