• Menu

0 recente resultaten

Europese netneutraliteit heel dichtbij: slechter dan Nederland

Gisternacht is Europa tot een voorlopig akkoord gekomen over netneutraliteit (en roaming). Het voorlopige resultaat is een bij vlagen vage tekst die een achteruitgang tov de Nederlandse netneutraliteit betekent.

Het heeft 15 maanden geduurd, maar de onderhandelaars zijn eindelijk tot een compromis gekomen. Hoewel er nog moet worden gesproken over de preambule (dat is een soort uitleg bij de wetstekst) en de regeringsvertegenwoordigers en het Europees Parlement nog formeel akkoord moeten gaan met de tekst, lijken er geen grote wijzigingen meer te komen.

In de tekst wordt netneutraliteit niet expliciet genoemd, maar discriminatie door toegangsdiensten verboden. Jammer is dat er brede uitzonderingen op dat discriminatieverbod blijven bestaan die nog ruimte laten voor interpretatie. Zo mag een provider gespecialiseerde diensten aanbieden als ze een specifiek kwaliteitsniveau nodig hebben. Wat dat niveau is, moet worden bepaald door de nationale marktautoriteit. Dat zou een brede uitholling zijn van dat discriminatieverbod en de Nederlandse netneutraliteit.

Daarnaast bestaan er nog steeds brede uitzonderingen voor beslissingen van nationale autoriteiten. Ook daarvoor geldt dat er zo veel ruimte ontstaat voor het blokkeren van toegang tot sites en diensten.

De huidige tekst lijkt beter dan de vorige onderhandelingstekst. In die zin heeft het Europees Parlement beter haar best gedaan. Zodra de tekst definitief is, zullen we meer uitleg geven over wat er precies in staat en wat de precieze consequenties zijn voor Nederland.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag