TAFTA: een herhaling van zetten?

Bijna 10 maanden nadat ACTA met overweldigende meerderheid is weggestemd, is er een nieuw verdrag in aankomst: TAFTA. Op 25 april 2013 is er door de handelscommissie van het Europees Parlement gestemd over het mandaat dat de Europese Commissie namens de Europese Unie krijgt om met de Verenigde Staten te onderhandelen. Het resultaat?

Slecht nieuws. Het bilaterale verdrag zal waarschijnlijk bepalingen bevatten over intellectueel eigendom. Onze oproep om geen bepalingen over intellectueel eigendom op te nemen heeft helaas vooralsnog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Mandaat

INTA, de handelcommissie van het Europees Parlement, heeft in de voorbereiding op de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten aankomende zomer het mandaat voor de Europese Commissie vastgesteld. Dit mandaat geeft aan welke ruimte de Europese Commissie heeft om te onderhandelen met de Verenigde Staten. Op dit mandaat is een amendement aangenomen dat de opname van bepalingen over intellectueel eigendom in TAFTA aanmoedigt. Het probleem is dat we niet meer, maar juist minder bescherming van intellectueel eigendom nodig hebben. Dat is ook de belangrijkste reden waarom ACTA onder massaal protest is weggestemd.

Het nieuws dat vorige week het mandaat is verleend om dergelijke bepalingen op te nemen is daarom teleurstellend en een reden tot zorg.

Vervolg

Gelukkig wil dit natuurlijk niet zeggen dat ook daadwerkelijk bepalingen over intellectueel eigendom opgenomen worden, laat staan goedgekeurd. Bovendien bleek dat de Nederlandse regering tegenstander van ACTA-achtige verdragen is. In de komende tijd houden we de ontwikkelingen nauw in de gaten en zullen we indien nodig actie ondernemen. We komen erop terug!

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.