• Menu

0 recente resultaten

Parlement spreekt zich uit tegen downloadverbod

Er is de afgelopen maand veel onrust ontstaan over het downloadverbod. Vorig jaar had een meerderheid van de Tweede Kamer zich nog duidelijk uitgesproken tégen, maar die meerderheid leek te wankelen toen de PvdA begon te draaien. Op 11 december is in de Tweede Kamer daarom een motie ingediend die alle partijen dwong om kleur te bekennen.

D66 heeft de volgende motie (PDF) ingediend, die door de PvdA is mede-ondertekend:

overwegende dat er recent weer discussie is ontstaan over een downloadverbod;

verzoekt de regering af te zien van voorstellen tot wetswijzigingen die een downloadverbod tot stand brengen of anderszins het recht op het maken van een thuiskopie beperken,

Op 18 december wordt gestemd. Gelet op eerdere uitspraken van de PVV en de SP zullen die deze motie ook steunen. Dat betekent dat er naar alle waarschijnlijkheid een meerderheid in de kamer vóór deze motie is en dat Teeven zijn plannen voor een downloadverbod niet door de kamer krijgt.

Er is ook een motie ingediend door VVD en CDA (PDF) om het heffingenstelsel helemaal af te schaffen. De PvdA noemde deze motie sympathiek – wat opmerkelijk is, want het recht op thuiskopie is vrij nauw verbonden met het heffingenstelsel-, maar de woordvoerder wekte de indruk dit niet te steunen omdat de motie niet het downloadverbod van de hand wijst.

Tot slot is door D66 en PvdA een motie ingediend (PDF) waarin de regering wordt verzocht om ervoor zorg te dragen dat ISPs niet meer worden ingezet als politieagent door het opleggen van blokkades van het internet (en zich ook binnen het WCIT hiertegen fel te verzetten).

Hoe nu verder? Laten we nu het auteursrecht gaan moderniseren: modellen faciliteren om te zorgen dat zoveel mogelijk fans kunnen genieten van entertainment, terwijl kunstenaars het geld verdienen waar ze recht op hebben. Lees hier meer over alternatieven voor een repressief auteursrecht.

Vind jij het ook belangrijk dat we ons inzetten tegen het downloadverbod en vóór modernisering van het auteursrecht? Help ons dan om ook in 2013 op te komen voor internetvrijheid en word donateur.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag