In 2013: datahoarders en datalekken

Het jaar is bijna achter de rug en wij werken hard aan de plannen voor 2013. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. In twee blogposts besteden we aandacht aan internetvrijheid in Nederland. Vandaag deel 2: internetvrijheid en het bedrijfsleven.

Niet alleen de overheid komt met wetsvoorstellen en plannen om jouw internetvrijheid in gevaar te brengen, ook het bedrijfsleven maakt het je moeilijk om jouw privacy te beschermen. Afgelopen jaar zijn we een groot aantal datahoarders, datalekken en andere ontwikkelingen tegengekomen die inbreuk op jouw privacy (en daarmee jouw internetvrijheid) maken.

  • Er worden meer gegevens van jou verzameld en die gegevens worden steeds vaker commercieel verhandeld. Datahoarders – bedrijven die zo veel mogelijk van jouw gegevens verzamelen – komen te vaak weg met hun praktijken zonder dat zij verantwoording afleggen voor al de gegevens die zij verzamelen. Bovendien geven datahoarders geen duidelijkheid over de rechtvaardiging van hun handelen. Zo is het privacybeleid van Google in strijd met Europese regels. In de eerste plaats omdat Google niet duidelijk genoeg omschrijft voor welke doelen zij gegevens verzamelt. Daarnaast schenden veel (mobiele) applicaties niet alleen jouw privacy, maar ook die van alle mensen die hun gegevens aan jou hebben toevertrouwd. En verdienen Twitter en Facebook grof geld het met het verkopen van jouw gegevens aan advertentienetwerken.
    Ons doel in 2013: strenge en duidelijke regels om internetters meer controle te geven over het gebruik van hun gegevens. Bits of Freedom oefent invloed uit op de besluitvorming van een nieuwe Europese privacyverordening. Deze regels zullen in heel Europa dezelfde strengere eisen aan bedrijven stellen om gegevens te mogen verzamelen.
  • Naast de winst die het verhandelen oplevert, worden er ook kosten bespaard door onzorgvuldig om te springen met jouw gegevens. Het aantal gevallen van datalekken stijgt sterk. We hebben veel te veel pagina’s aan ons zwartboek datalekken toegevoegd dit jaar, en constateerden dat voor veel bedrijven geld verdienen met jouw data steeds meer ten koste gaat van de bescherming van jouw gegevens.
    Ons doel in 2013: er moet snel een meldplicht voor datalekken komen. Zo’n meldplicht moet betrokkenen in staat stellen om bij een datalek maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen. Bits of Freedom heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgebreid geadviseerd over haar wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken.

 

Deze gebeurtenissen zijn op zichzelf misschien geen nieuws meer, maar ze zijn onderdeel van algemene trend. Het is belangrijk te weten wie er achter de schermen geïnteresseerd zijn in jouw gegevens, zodat je bewust keuzes kunt maken. Maar dat kan alleen met transparantie en strikte, duidelijke regelgeving. Zeker met alle ontwikkelingen in het bedrijfsleven die ons nog te wachten te staan…

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.