Nederland tegen ACTA-bepalingen in welk verdrag dan ook

Deze zomer bleek dat omstreden ACTA-bepalingen één-op-één in een concept van de Canada – EU Trade Agreement (CETA) waren geplakt. Dit terwijl Nederland en het Europese Parlement zich juist tegen deze bepalingen hadden uitgesproken. In Kamervragen vroeg Elissen (PVV) de demissionaire regering dit uit te leggen. En in een open brief vroegen wij de regering om te bevestigen dat zij tegen CETA of andere met ACTA-vergelijkbare verdragen zal stemmen. Gisteren bleek: haar antwoord luidt bevestigend.

Nederland is tegen ACTA-bepalingen in welk verdrag dan ook

In reactie op onze open brief schrijven Minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Teeven (V&J):

“De Europese Commissie heeft inmiddels – in de ogen van het kabinet terecht – aangegeven deze stemming van het Europees Parlement volledig te respecteren en deze in acht te nemen ten aanzien van CETA. De artikelen 27 lid 3 en 27 lid 4 van ACTA over de aansprakelijkheid van Internet Service Providers maakten al geen deel meer uit van de huidige CETA tekst. De overige bepalingen op het gebied van handhaving van intellectuele eigendomsrechten worden nu in het licht van voornoemde stemming bestudeerd. Indien bepalingen hiermee niet stroken dan worden ze herzien of verwijderd.”

en:

“Gezien de uitspraak van uw Kamer in motie nr 2884 zal dit kabinet – in welk akkoord dan ook – niet akkoord gaan met bepalingen uit ACTA waar de Kamer zich tegen heeft uitgesproken, zoals bepalingen over strikte handhaving van intellectueel eigendom op internet en bepalingen die toekomstige hervormingen van het auteursrecht in de weg staan.”

Met deze flinke woorden neemt Nederland niet alleen een duidelijk standpunt in tegen ACTA-bepalingen in welk verdrag dan ook. Ze vervult daarmee ook een belangrijke voorbeeldfunctie die hopelijk veel andere landen doet volgen.

Is de strijd gestreden?

Dat zou je denken: Verhagen en Teeven schrijven ook dat op dit moment geen met ACTA vergelijkbare verdragen in onderhandeling zijn. Maar helemaal gerust zijn we er niet op. Uit het antwoord blijkt namelijk dat de informatievoorziening over dit soort verdragen niet volledig transparant is en de Kamer mogelijk pas in een zeer laat stadium de kans krijgt zich tegen zo’n verdrag uit te spreken (zie antwoord 3). Daarnaast kan een nieuwe regering een andere afweging maken (zie antwoord 5). Voor de zekerheid houden we onze vinger dus aan de pols.

Update: In tweede paragraaf de reactie van Verhagen en Teeven op onze open brief toegevoegd.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.