Het succes van onze digitale verkiezingsstrijd 2012

De verkiezingen 2012 zijn voorbij. De stembussen zijn gesloten, de stemmen geteld en de formatie kan beginnen. Een mooi moment voor een terugblik. In april begonnen we aan onze missie om internetvrijheid in zo veel mogelijk verkiezingsprogramma’s te krijgen. Is dat gelukt? Nou en of!

April en mei: Manifest voor Internetvrijheid

Direct na het vallen van het kabinet schreven we voor de tweede keer een Manifest voor Internetvrijheid met elf punten die volgens ons in elk verkiezingsprogramma thuishoren. Met jullie hulp hebben we het manifest onder de aandacht van de partijen gebracht, die ondertussen waren begonnen met het schrijven van hun programma’s. Vervolgens was het wachten op de concept-programma’s om te zien hoe veel aandacht internetvrijheid had gekregen.

Juni en juli: amendementen op concept-programma’s

Die aandacht verschilde sterk per programma. Sommige partijen hadden geen woord gewijd aan internetvrijheid. Andere partijen deden dat wel, maar nog in vrij algemene termen en met weinig concrete maatregelen. Daarom schreven we voor de zes grootste partijen (VVD, SP, PvdA, GroenLinks, CDA en D66) amendementen op de concept-programma’s. We riepen opnieuw de hulp in van onze achterban om deze amendementen in te dienen en te verdedigen op de diverse vergaderingen en partijcongressen.

Augustus: Digitale Vrijheidswijzer

En met succes! Bij publicatie van de definitieve programma’s bleek dat veel van onze punten zijn overgenomen. Bij alle zes de partijen hebben leden onze amendementen, of variaties daarop, ingediend en verdedigd. De score: VVD (3 overgenomen amendementen), D66 (6), PvdA (6), CDA (3) en GroenLinks (4). Bij de PvdD en SP waren er respectievelijk geen amendementen ingediend of aangenomen, maar zagen we toch een aantal van onze punten terug in de programma’s.

De volgende stap was het beoordelen van alle definitieve programma’s in onze Digitale Vrijheidswijzer. Het resultaat van onze campagne was te zien: over het algemeen scoorden partijen beter dan twee jaar geleden. En de Piratenpartij voegde zich bij D66 en GroenLinks als derde partij met “Vrij” als eindoordeel.

September: verkiezingen en formatie

We zijn er weer in geslaagd om internetvrijheid een duidelijke plek te geven in de verkiezingsprogramma’s. Vergeleken met twee jaar geleden is het aantal groene blokjes in de Digitale Vrijheidswijzer aanzienlijk gestegen. Nu is het zaak die groene blokjes te vertalen in goed beleid. In 2010 stond er in het regeerakkoord een zin over internetvrijheid, deze keer verdient het onderwerp een hele paragraaf. Daar gaan we ons de komende weken sterk voor inzetten.

Bedankt!

Tot slot willen we graag iedereen bedanken die ons heeft geholpen de afgelopen maanden. Van iedereen die ons Manifest voor Internetvrijheid heeft verspreid tot alle leden van politieke partijen die onze amendementen hebben ingediend en verdedigd. Maar ook iedereen die politici heeft bestookt met kritische mails en tweets en de duizenden mensen die onze Digitale Vrijheidswijzer hebben bezocht en onder de aandacht hebben gebracht. We kunnen ons werk alleen doen dankzij jullie steun!

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.