Minister moet per direct handhaving bewaarplicht opschorten

De minister van Veiligheid en Justitie had eigenlijk voor het begin van deze maand een evaluatie van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens aan het parlement moeten sturen. Maar de minister is deze wettelijke plicht niet nagekomen. We hebben daarom een brief aan de minister gestuurd waarin we hem vragen om per direct de handhaving van de wet op te schorten.

Een grondige evaluatie van de Wet bewaarplicht is ontzettend belangrijk. Dat vond de regering bij het schrijven van het wetsvoorstel destijds ook. Het voorstel werd daarom uitgebreid met een verplichte evaluatie. De deadline voor de eerste evaluatie is begin van deze maand verlopen, maar de minister heeft nog niets van zich laten horen. Het is onacceptabel dat de minister geen evaluatie naar het parlement heeft gestuurd en natuurlijk al helemaal omdat hij daartoe wel wettelijk is verplicht.

In ons advies aan het ministerie constateren we dat het ongericht bewaren van het communicatie­gedrag van vrijwel alle Nederlanders een enorme inbreuk op de communicatie­vrijheid en privacy vormt, dat niet is aangetoond dat deze maatregel noodzakelijk is in een democratische samenleving en dat de maatregel daarmee in strijd is met onder meer artikel 8 EVRM.

Ondertussen is in verschillende rechterlijke uitspraken in heel Europa bevestigd dat de daar verplichte opslag van telecomgegevens in strijd was met het grondrecht op privacy. Ook in Nederland is geen andere conclusie mogelijk: de Wet bewaarplicht is in strijd met het grondrecht op privacy en communicatievrijheid en moet worden ingetrokken. Zolang de evaluatie niet heeft plaatsgevonden moet de werking van de wet worden opgeschort.

Wij hebben in een brief aan minister Opstelten geschreven:

“Bits of Freedom verzoekt u daarom vóór 1 oktober aanstaande i) aan te geven wanneer de evaluatie aan het parlement zal worden toegezonden, ii) te bevestigen dat u de handhaving van de Wet bewaarplicht zult opschorten, iii) te bevestigen dat u een wetsvoorstel tot intrekking van de Wet bewaarplicht zult voorbereiden en iv) te bevestigen dat u op Europees niveau zult pleiten voor intrekking van richtlijn 2006/24/EG.”

Het is onacceptabel dat de minister zijn eigen wet niet naleeft en dat wij opgescheept zitten met een wet waarmee gegevens over ons communicatiegedrag en onze sociale contacten langdurig worden bewaard. De bewaarplicht? Niet bewaren maar begraven.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.