• Menu

0 recente resultaten

Weer in de weer met internetfilter

Gelukt! We zijn door de scanner bij de ingang en schuiven nu aan bij het overleg van de Tweede Kamer met de minister van Veiligheid en Justitie. Het debat gaat over de aanpak van seksueel misbruik van kinderen. Dat is ontzettend belangrijk en juist daarom moeten de middelen die we inzetten effectief en in overeenstemming met jouw grondrechten zijn. Helaas zijn niet alle plannen altijd even sterk.

Eerder deze week stuurde de minister een brief aan de Tweede Kamer. Daarin brengt hij de Kamerleden op de hoogte van wat de politie allemaal doet om seksueel misbruik van kinderen tegen te gaan. De brief en het debat zijn belangrijk voor jou als internetgebruiker, want het gaat ook over het filteren en verstoren van internet en een mogelijke decryptieplicht. Eerder wisten we de Tweede Kamer al te overtuigen om afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen te verwijderen in plaats van te verbergen.

Om de Kamerleden te helpen in hun voorbereiding op het debat van vandaag hebben we ze eerder deze week een brief gestuurd. In de brief gaan we in op de proef van de KLPD in samenwerking met onder meer Leaseweb en Fox-IT. Met dat filter wil de KLPD het uploaden van afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen moeilijker maken. In de brief leggen we uit hoe dat filter werkt en hoe de KLPD een sleutelrol heeft in de selectie van de informatie die jij mag publiceren. We constateren bovendien dat de KLPD daar geen bevoegdheid voor heeft en dit filter dus in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is.

Daarom vragen we de leden van de Tweede Kamer om er bij de minister op aan te dringen dat de proef op het eind van de geplande looptijd wordt beƫindigd. De minister moet daarna de resultaten van de proef openbaar maken. Bovendien willen we graag weten wat de minister verder van plan is. Tenslotte vragen we de leden om de minister op het hart te drukken dat een eventuele voortzetting alleen kan als hij daarbij onze grondrechten respecteert.

Dat dat hard nodig is blijkt ook wel uit Barrieremodel Kinderporno, een bijlage bij de brief van de minister. Een hint? Kijk bij puntje 8 op pagina 10. Valt jullie nog meer op?

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag