Auteursrecht in de Tweede Kamer: het vervolg

Eergisteren debatteerde de Kamer verder over het auteursrecht. Nadat een meerderheid zich vorige week al uitsprak tegen het downloadverbod, werden tijdens dit debat de piketpalen nog wat dieper de grond in geslagen.

De meeste partijen hielden voet bij stuk en spraken zich opnieuw uit tegen een downloadverbod. D66 en GroenLinks gaven daarbij aan dat het feit dat zij een downloadverbod afkeuren, in hun ogen automatische betekent dat zij graag een aangepast stelsel van de thuiskopie willen introduceren. Bruno Braakhuis (GroenLinks) gaf ook aan dat het downloadverbod strijdig zou zijn met het principe van netneutraliteit. Kees Verhoeven (D66) deelde tijdens het debat een uitwerking van een voorstel voor een radio-model op internet: een soort dwanglicentie voor streamingsites. Het voorstel is hier (PDF) te vinden.

De PVV sprak zich opnieuw duidelijk uit tegen het verbod en haalde het Zwitserse beleid aan om aan te geven dat er alternatieven mogelijk zijn. De PvdA gaf aan het downloadverbod een heilloze weg te vinden, maar wilde zich nog niet voor of tegen een herziene thuiskopie-exceptie uitspreken. Het CDA was het meest voorzichtig: zij willen het voorstel van de staatssecretaris afwachten, maar Madeleine van Toorenburg uitte wel haar zorgen over de mogelijke gevolgen voor individuen. Zij wil dan ook het advies van de Raad van State afwachten.

In zijn reactie zei staatssecretaris Teeven dat hij het controleren van al het internetverkeer ook geen wenselijke oplossing vindt, maar dat hij wel iets moet doen. Hij hoopt de risico’s voor de individuen te beperken door het opnemen van een rechtsvermoeden van schade in de wet. Teeven sprak zich duidelijk uit tegen het uitbreiden van de thuiskopieregeling en vroeg de Kamer geduld te hebben en eerst zijn uitgewerkte voorstel af te wachten voordat zij zich uitspreken tegen een downloadverbod. Hij hoopt de risico’s voor de individuen te beperken door het opnemen van een rechtsvermoeden van schade in de wet. Het was niet helemaal duidelijk hoe hij dit bedoelt, maar het leek erop dat je als individu pas aansprakelijk zou zijn op het moment dat je voor een bepaald bedrag gedownload hebt. Over de hoogte van het bedrag, de invulling van het principe en de mogelijkheden tot handhaving liet Teeven zich nog niet uit.

Verder werd tijdens het debat uitgebreid gesproken over het toezicht op de verschillende Collectieve Beheersorganisaties.

Staatssecretaris Teeven heeft beloofd voor het einde van het kerstreces (dus voor 17 januari 2012) een brief aan de Kamer te sturen waarin hij op een aantal vragen uitgebreider ingaat. Ook zal hij in deze brief op het voorstel van D66 reageren.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.