Internetvrijheid. Laten we Nederland niet vergeten.

Vandaag begint in Den Haag een grote tweedaagse conferentie over internetvrijheid, georganiseerd door onze minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Gasten zijn ministers en belangenbehartigers van over de hele wereld. De paradepaardjes zijn Hillary Clinton en Google’s bestuurslid Eric Schmidt – personen van wie de reputatie op het gebied van internetvrijheid en privacy niet onomstreden is. Gaat het vooral om mooie woorden in plaats van daden?

Belangrijk debat

Drie discussiepunten staan op de conferentie centraal. Wat is de verantwoordelijkheid van regeringen op het gebied van internetvrijheid? Hoe kunnen we ons meer inzetten voor bloggers en cyberdissidenten? En welke rol moeten bedrijven spelen bij het waarborgen van internetvrijheid? Belangrijke vragen, die een weloverwogen en bedachtzaam antwoord verdienen. Bits of Freedom juicht het initiatief van de minister om wereldwijd over deze antwoorden na te denken, dus van harte toe.

Maar hoewel over internetvrijheid genoeg mooie woorden worden gesproken, wordt internetvrijheid nog steeds beperkt. En die beperkingen komen ook van de conferentie-sprekers zelf.

Idealen versus beleid

Neem Hillary Clinton: zet zich graag neer als een voorvechter voor digitale vrijheden. Ze benadrukt de kracht van internet: een medium dat voor vooruitgang en democratie kan zorgen. En ze noemt vooral voorbeelden van niet-westerse landen, zoals Egypte, Iran en China. Maar haar thuisbasis Amerika neemt gek genoeg vaak een andere positie in: er wordt hard gewerkt aan de censuurwet SOPA en Wikileaks werd zonder proces onder zware politieke druk gezet.

Ook Google’s Eric Schmidt onderstreept het belang van een open en transparant internet, waarbij gebruikers de vrijheid moeten hebben om het internet onbegrensd te gebruiken en bedrijven zonder restricties moeten kunnen innoveren. Maar we zijn z’n opmerkelijke uitspraken nog niet vergeten. Schmidt lijkt de privacy van gebruikers niet erg serieus te nemen.

En dichter bij huis: de Internet Freedom Conference is georganiseerd door onze eigen minister van Buitenlandse Zaken. Iets waar we trots op kunnen zijn. We hopen dan ook dat zijn collega Teeven zich nog een keer goed achter de oren krabt over zijn plannen voor een downloadverbod en websiteblokkades. En dat minister Opstelten bereid is de bewaarplicht kritisch onder de loep te nemen, zodat niet het belgedrag en de locatie van alle Nederlanders een jaar wordt opgeslagen.

Wat willen jullie weten?

Maar goed: ondanks die haken en ogen zijn we blij dat internetvrijheid de aandacht krijgt die het verdient. Complimenten voor initiatiefnemer Rosenthal die deze taak op zich heeft genomen. Wij zijn benieuwd hoe de conferentie zal lopen en zijn inmiddels onderweg! Jij kunt alles hier live volgen.

Welke vragen zou jij Clinton of Schmidt willen stellen? Misschien dat het ons lukt jouw vraag voor te leggen.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.