• Menu

0 recente resultaten

Tweede Kamer: geen Russisch roulette met ACTA

Minister Verhagen wil de onderhandelingsdocumenten rond het controversiële verdrag ACTA geheim houden. Kunnen die stukken het daglicht soms niet verdragen? Die vraag stelt de Tweede Kamer zich ook. Zij eisen dan ook openbaarheid, en dit keer écht.

De Tweede Kamer heeft op 7 december op initiatief van Verhoeven (D66) terecht laten weten niet akkoord te gaan (PDF, punt 29) met de geheimhouding en het spreekverbod van Verhagen. De minister moet zijn weigerbrief vóór vrijdagmiddag heroverwegen, aldus het parlement:

Overleg met de minister over zijn inzet m.b.t. ACTA […] [kan] uitsluitend […] plaatsvinden indien de onderhandelingsdocumenten openbaar worden gemaakt. Zonder openbaarheid van deze documenten vindt geen overleg op dit punt plaats en is de minister niet gemandateerd door de Kamer om tijdens de Europese Handels Raad de Nederlandse inzet over ACTA te bespreken.

Ferme taal van het parlement, maar dat is ook nodig. De gevolgen van ACTA moeten duidelijk zijn, voordat het parlement überhaupt goedkeuring kan overwegen. Anders zou Nederland een verdrag ondertekenen zonder dat ze weet wat erin staat. Met andere woorden: anders zou Nederland Russisch roulette spelen met jouw internetvrijheid.

Bits of Freedom schreef voorafgaand aan de vergadering een brief (PDF) waarin we uitleggen waarom de weigerbrief van Verhagen geen hout snijdt. Openheid over onderhandelingsdocumenten van een verdrag is een normale eis. Sterker nog: het is een internationale regel dat die voorbereidende stukken gebruikt moeten worden bij de interpretatie, als de tekst van het verdrag zelf niet duidelijk is. En de tekst van ACTA is onduidelijk, zoals we eerder schreven.

Ook schrijft de minister in zijn weigerbrief (en zonder verdere onderbouwing) dat ACTA niet verder gaat dan de huidige Nederlandse en Europese regels. Opmerkelijk, want uit meerdere academische rapporten blijkt dat ACTA wel degelijk verder gaat. En met het aan de Kamer opgelegde spreekverbod blokkeert de minister een inhoudelijk onderzoek naar de gevolgen van dit controversiële verdrag.

We zijn erg blij dat het parlement deze stap heeft genomen en opkomt voor jouw internetvrijheid. We blijven de ontwikkelingen rond ACTA natuurlijk volgen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag