Teeven's vijfde voornemen: meer handhaving is nodig

DigiNotar: de stemmingen

CityTraffic is watching you!

Gisteren was het dan zover, de stemmingen over de moties die zijn ingediend tijdens het debat over DigiNotar. In onze vorige blog informeerde we je al over de inhoud, nu over de uitslagen. Tijdens het debat werd al duidelijk dat alle partijen zich sterk willen maken voor verbetering van de veiligheid van overheidssystemen. De partijen dienden diverse moties in om de druk op het kabinet op te voeren om hier ook echt werk van te maken.

Crashteam
Er werd niet gestemd over de motie van de SP over het instellen van een crashteam dat de regie in handen neemt op het moment dat ICT-problemen zich bij overheden voordoen. Gesthuizen heeft besloten de motie aan te houden in afwachting van te ondernemen actie door minister Donner.

Inzet hackers
De motie over het inzetten van hackers om de beveiliging van computersystemen van de overheid te verbeteren werd tijdens de stemmingen verworpen. Gelukkig heeft minister Opstelten al toegezegd gebruik te willen maken van relevante expertise om de systemen van de overheid veiliger te maken. Dit sluit goed aan bij ons advies dat het goed zou zijn als veiligheidsexperts, met toestemming van de desbetreffende organisatie, tests uitvoeren om de beveiliging van de systemen te testen.

Herziening certificatensysteem
Wat betreft de motie over de herziening van het certificatensysteem zijn wij een beetje teleurgesteld. Naar aanleiding van de reactie van minister Donner is de motie gewijzigd, en is het gedeelte over het financieren van wetenschappelijk onderzoek verwijderd. Deze gewijzigde motie is tijdens de stemming aangenomen. We zijn natuurlijk blij dat de regering internationaal de urgentie van herziening van het certificatensysteem aan zal kaarten, maar zijn teleurgesteld dat er geen geld beschikbaar is gesteld voor wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke alternatieven. Juist hier zou Nederland een belangrijke voortrekkersrol kunnen vervullen.

Meldplicht security breach
Tijdens het debat werd de motie van de VVD over het invoeren van een meldplicht voor security breaches al door minister Opstelten gesteund. De Kamer omarmde deze motie en nam deze met algemene stemmen aan.

Privacy by design
De motie stelt dat ICT systemen slechts privacygevoelige gegevens zouden moeten bevatten indien dit strikt noodzakelijk is. Zoals bekend adviseren wij al langer om zeer terughoudend te zijn met het opslaan van privacygevoelig informatie. Wij zijn dan ook verheugd dat de Kamer zich achter ons schaart en de druk om het kabinet om hier gehoor aan te geven met het aannemen van de motie heeft opgevoerd.

Overige moties
De moties over het verbeteren van ICT-kennis bij de overheid, het doen van jaarlijks onderzoek naar de beveiliging van overheidsonderdelen en de motie waarin wordt gevraagd om een notitie integrale privacybescherming zijn aangenomen. Een aantal Kamerleden heeft ingediende moties aangehouden in afwachting van toegezegde acties van de ministers Donner en Opstelten. Zou hield de SP haar motie over het instellen van een parlementair onderzoek aan. Ook werden de motie van GroenLinks over het aanstellen van een speciaal gezant voor ICT en de motie van GroenLinks en D66 over het beveiligingsniveau van DigiD aangehouden. Tot slot hield de PVV haar motie over het instellen van eerstelijns toezicht voor alle kritische ICT-systemen aan na de toezegging van minister Donner dat hij een inventarisatie van deze systemen zal maken.  De motie van D66 en GroenLinks over het beperken van de digitale opslag van privacygevoelige informatie werd al tijdens het debat op 13 oktober ingetrokken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.