• Menu

0 recente resultaten

Teeven's vijfde voornemen: meer handhaving is nodig

Vorige week antwoordde staatssecretaris Teeven op vragen over zijn auteursrechtbeleid. Dit is de laatste uit deze serie waarin we vijf auteursrechtvoornemens van Teeven bespreken. Deze keer een voornemen dat slecht onderbouwd is.

Maar voordat we kritiek hebben: wij vinden dat kunstenaars recht hebben op een eerlijke vergoeding voor hun werk. Als je houdt van muziek en films: betaal ervoor als die mogelijkheid er is! Hoewel het aanbod nog beperkt is, zoals Teeven ook schrijft. Wij en alle kunstenaars zijn je dankbaar. Zo. Dat moest ons even van het hart.

Teeven wekt de indruk dat het noodzakelijk zou zijn om verdergaande maatregelen tegen filesharing te nemen, vanwege de schade die filesharing veroorzaakt. Hij noemt daarbij onder meer het onderzoek van SEO/TNO en IViR, waarin wordt berekend dat de omzetderving van filesharing maximaal 100 miljoen euro per jaar is.

Wat Teeven vergeet te vermelden, is dat die onderzoekers ook berekenden dat daar 200 miljoen euro aan maatschappelijke voordelen tegenover staan: “De uitkomst van deze analyse is dat de welvaartseffecten op de korte en de lange termijn sterk positief zijn vanwege de consumenten die downloads consumeren maar geen koopkrachtige vraag hebben” , zo schrijven de auteurs (p. 135). De kosten van handhaving neemt Teeven ondertussen ook niet mee. Verder schrijft Teeven dat uit onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat bijna 30% van de onderzochte makers aangeeft schade te lijden, maar dat betekent dat meer dan 70% niet heeft aangegeven schade te lijden – een belangrijk gegeven wat hij niet serieus bespreekt.

Teeven kan auteursrechtbeleid niet baseren op dit soort rammelende half-waarheden. Teeven moet zijn beleid baseren op goed onderbouwd, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Dat heeft hij nog niet gedaan.

Hoe dan wel? Een filesharinglicentie is de oplossing

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: wij zijn er van overtuigd dat kunstenaars recht hebben op een eerlijke vergoeding voor hun werk. We houden van muziek. We houden van films. Maar de plannen van Teeven om filesharing tegen te gaan, zullen niet werken. In een wereld waar iedereen via internet informatie uit kan wisselen, is het ondoenlijk om via een downloadverbod en websiteblokkades filesharing aan banden te leggen. Als je dat goed wil handhaven, zal je alle internetverkeer moeten controleren.

We moeten leren leven met een nieuwe werkelijkheid waar de massale verspreiding van cultuur niet te controleren is. De enige relevante vraag is nu: hoe gaan kunstenaars toch een eerlijke vergoeding krijgen voor hun werk? Wij zijn voorstander van een systeem waarbij downloaders aan kunstenaars betalen voor het uitwisselen van bestanden: een filesharinglicentie, zoals eerder door de Electronic Frontier Foundation voorgestaan. Op die manier krijgen kunstenaars een vergoeding, maar hoeft het internet niet gecontroleerd te worden. Wat vinden jullie?

Dit was de laatste belofte van Teeven die wij bespreken. Het parlementair debat over het auteursrechtbeleid van Teeven is gepland eind november. Dan zullen we ons natuurlijk ook in het debat mengen. Wil je meer weten? Lees dan ook de eerdere blogposts en reacties uit deze serie: Teeven’s voornemens ten aanzien van kleinschalige downloaders, het monitoren van internetgebruikers, lanceren van websiteblokkades en downloaders worden niet gecriminaliseerd.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag