European Digital Rights roept op tot afschaffing van de bewaarplicht

Op 26 september heeft de Europese koepelorganisatie European Digital Rights (EDRi) een brief gestuurd naar Eurocommissaris Malmström (Binnenlandse Zaken) waarin zij oproept om de bewaarplicht af te schaffen. Bits of Freedom is mede-ondertekenaar. De Europese Commissie moet eindelijk werk maken van haar eigen fundamental rights check.

Wat was die bewaarplicht ook alweer? Even het geheugen opfrissen: De bewaarplicht is een van oorsprong Europese plicht voor telecombedrijven om ieders bel- en internetgegevens voor ten minste 6 maanden en maximaal 2 jaar op te slaan. In 2010 werd van iedere Europeaan gemiddeld iedere zes minuten vastgelegd waar ze zich bevonden en met wie ze contact hadden op dat moment. Tegelijkertijd is de noodzaak voor deze plicht nooit helder geworden. Dat heeft tot gevolg dat op dit moment 500 miljoen Europeanen geconfronteerd zijn met een massale en niet-noodzakelijke inbreuk op hun privacy. Daarom constateert ook de Europese Toezichthouder Gegevensbescherming, Peter Hustinx, dat de bewaarplicht ‘de meest privacy schendende maatregel ooit in de Europese Unie aangenomen’ (PDF) is. Bits of Freedom pleit al langer voor afschaffing van de bewaarplicht.

In april van dit jaar is een erg zwak evaluatierapport van de Richtlijn door de Europese Commissie gepubliceerd. De kritiek op dit rapport was niet mals en leidde onder andere tot een schaduwrapport (PDF) van EDRi en Bits of Freedom. De Commissaris heeft mede hierdoor een extra consultatieronde ingesteld voordat de richtlijn wordt herbeoordeeld door middel van een zogenaamde impact assessment.

In de brief (PDF) wijst EDRi de Commissie op de fundamental rights check (PDF): een handige ‘tool’ bij de herbeoordeling van de richtlijn en nota bene door de Commissie zelf ontwikkeld. Bij de herbeoordeling moet de noodzakelijk en de proportionaliteit van de maatregelen uit de richtlijn aangetoond worden. Ook mag het recht op privacy niet in haar wezenlijke kern worden aangetast. Verder moet gekeken worden naar de impact die de richtlijn heeft op de interne markt van de Europese Unie.

Wij hopen dat ook dat de commissaris de visie van EDRi en de andere ondertekenaars zal volgen en na een goede herbeoordeling tot de conclusie komt dat de bewaarplichtrichtlijn zo snel mogelijk moet worden geschrapt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.