Bits of Freedom zoekt gepassioneerde en ambitieuze jurist [vacature]

Boodschap Kamer over privacybeleid is luid en duidelijk

Opnieuw aangetoond: anti-piraterijverdrag in strijd met fundamentele rechten
DOSSIER: Zwartboek datalekken

Gisteren, op 15 september 2011, stond het langverwachte debat over de notitie privacybeleid van staatssecretaris Teeven op de agenda. De Tweede Kamer ging met de regering in discussie over de bescherming van de privacy van de Nederlandse burger, en Bits of Freedom was erbij. De Kamer gaf een duidelijke boodschap: de regering moet privacy serieuzer nemen en overgaan tot actie.

Ter voorbereiding op dit debat heeft Bits of Freedom een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin pleiten wij er voor dat de criteria uit de motie-Franken gelden voor alle privacybeperkende maatregelen, de Meldplicht Datalekken (PDF) eindelijk wordt ingevoerd en dat de bevoegdheden van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) worden uitgebreid.

De vertegenwoordigers van zeven partijen (CDA, D66, PvdA, PvdD, PVV, SP en VVD) waren aanwezig. Ieder van hen benadrukte dat de Meldplicht Datalekken er nu toch écht snel moet komen. Herhaaldelijk werd staatssecretaris Teeven (Veiligheid & Justitie) gevraagd naar de huidige stand van zaken: ligt er inmiddels al een wetsvoorstel ter consultatie? Ook een uitbreiding van de boetebevoegdheid van het Cbp kon op brede steun van de Tweede Kamer rekenen: het college moet, als “privacywaakhond”, meer taken en bevoegdheden krijgen en “afschrikwekkende boetes” kunnen opleggen. Marianne Thieme (PvdD) gaf aan dat het recht op inzage ook onder de boetebevoegdheid van het College moet vallen. Tot slot onderschreef elke partij de motie-Franken en de noodzaak om privacybeperkende maatregelen aan (onder meer) proportionaliteit en noodzakelijkheid te toetsen. Ard van der Steur (VVD) besteedde daarbij speciaal aandacht aan privacy impact assessments.

Zowel minister Donner als staatssecretaris Teeven, stelde in hun reactie dat het kabinet voornemens is de motie-Franken “uit te voeren” bij het vormen van privacy-beleid. Ook stelden beide heren dat zo spoedig mogelijk stappen zouden worden genomen ten aanzien van de Meldplicht Datalekken, en dat deze bovendien zou worden gehandhaafd met bestuurlijke sancties en strafrechtelijke boetes. Het Cbp krijgt “slagtanden”, aldus Teeven. Na enig aandringen van Gerard Schouw (D66), durfde Teeven zelfs wel de toezegging te doen hij de Meldplicht Datalekken binnen een jaar af zou ronden. Rijkelijk laat, gezien zijn eerdere uitspraken.

Er kwamen meer zaken aan de orde. We noemen er twee kort. Ronald van Raak (SP) vroeg naar de mogelijk doorgifte van Nederlandse persoonsgegevens door Amerikaanse bedrijven aan de Amerikaanse overheid. Teeven en Donner spraken zich niet duidelijk uit over dit onderwerp. Webwereld schreef hierover een uitgebreid artikel. Jeroen Récourt (PvdA) gaf aan dat wat hem betreft sociale netwerksites alleen na uitdrukkelijke toestemming commercieel gebruik van de gegevens van de gebruikers mag maken. De staatssecretaris antwoordde dat dit inderdaad het uitgangspunt zou moeten zijn, maar dat dit niet de enige rechtsgrond is.

De conclusie is helder: een brede meerderheid in de Kamer heeft zich luid en duidelijk laten horen. Zij maken zich sterk voor een stevige bescherming van de privacy van Nederlanders. Van Donner en Teeven kunnen we dat niet zeggen. Het is de hoogste tijd voor ze om de daad bij het woord te voegen.

 1. Ozymandrias

  Dat is fijn. De wil is er van de oppositie nu nog van Donner en Teeven. Ik hoop dat er over een half jaar nogmaals met Donner en Teeven wordt gesproken hoe ver ze zijn.

 2. Anonymous

  Fijn dat de kamer nu eindelijk rekening begint te houden met onze privacy. Ik hoop dat men het belang daarvan in alle facetten gaat inzien en er in het algemeen beter op privacy en gezonde structuren gelet gaat worden.

  Ik denk dat Teeven en Donner wel op korte termijn moeten bewijzen dat ze nog een kans waard zijn. Zeker bij Donner moet men zich dat afvragen. Die zorgt er immers voor dat de top van justitie http://www.dedemminkdoofpot.nl boven de wet staan en rechters ook http://www.rechterwestenberg.com en dat zij ook nog volledig gedekt worden op kosten van de staat. Donner is rechtstreeks (me)deschuldig hieraan.
  En privacyschending en machtsmisbruik jegens burgers is voor mensen als Donner het middel om zich en hun makkers in het zadel te houden. Macht corrumpeert. Meer macht corrumpeert nog meer.

 3. Bart

  Het gedonder met meneer Donner moet afgelopen zijn. Hij moet serieus aan het werk en zich een keer echt inzetten voor onze privacy of vertrekken.

 4. Anonymous

  Volgens jullie bericht over prinsjesdag is de “Boodschap Kamer over privacybeleid is luid en duidelijk” niet zo helder. Het wordt hard knokken voor BOF om het gezond verstand te laten zegevieren en massale privacyschenidngen en een totale politiestaat te voormomen.
  https://www.bof.nl/2011/09/20/prinsjesdag-voor-internetvrijheid/comment-page-1/#comment-4402

 5. Roland

  Ik lees niets over Diginotar. Het lijkt me dat dit incident, waarbij een data lek 6 weken geheim werd gehouden totdat een Iraanse gebruiker het ontdekte, en waarbij de veiligheid van praktisch alle overheids sites, dus eigenlijk het hele land, in het geding was, en dat bij een bedrijf dat de overheid direkt als klant had. toch wel de beste motivatie is om een meldplicht datalekken per direkt in te voeren.

 6. Willemijn Aerdts

  @Roland Zie ook onze blog over DigiNotar (https://www.bof.nl/2011/09/06/beveiliging-diginotar-ver-onder-de-maat/) Daarin staat: ‘Het is natuurlijk onacceptabel dat een bedrijf als DigiNotar deze inbraak wekenlang geheim kon houden. Dit soort inbraken vallen weliswaar niet onder de meldplicht datalekken, maar als het gaat om dit soort infrastructuur, waar de vertrouwelijke communicatie van zoveel bedrijven en personen in het geding is, is het wellicht een idee daarnaast een soort ‘meldplicht inbraken’ in te stellen.’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.