Bits of Freedom viert verjaardag, blikt vooruit en neemt afscheid

Bits of Freedom is twee jaar jong! Tijd om stil te staan bij de beweging voor internetvrijheid in Nederland en wat we het komende jaar gaan doen. En om afscheid te nemen. 

Op 14 augustus 2009 werd Bits of Freedom heropgericht, na een winterslaap van drie jaren. In de openingsspeech werd de visie neergelegd, dat het internet onze vrijheid, innovatie en democratie op ongekende manier stimuleert, maar tegelijkertijd massale controle en schending van burgerrechten mogelijk maakt. Bits of Freedom moest een beweging worden, waarin iedereen zijn steentje kan bijdragen om die internetvrijheid te beschermen en de massale controle te stoppen.

Na twee jaar kunnen we vaststellen, dat die visie recht overeind staat en dat de beweging in staat is op te komen voor internetvrijheid. Een voorbeeld: Nederland is het eerste Europese land, dat op koers ligt om netneutraliteit in de wet te verankeren. Een historische stap voor onze vrijheid, innovatie en democratie, die door een gepassioneerde en enthousiaste schare mensen in gang werd gezet, nadat zij geconfronteerd werden met het massaal afluisteren van hun mobiele internetverkeer en een WhatsApp-tax. In twee jaar tijd is internetvrijheid op de agenda, en in het afgelopen jaar zelfs in het regeerakkoord, komen te staan.

We zijn er nog lang niet. De belofte van netneutraliteit, gedaan door de Tweede Kamer, moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. De bewaarplicht is nog steeds van kracht. Sociale netwerken, de belichaming van internetvrijheid én massale controle, doen hard hun best om onze aandacht op te eisen (zoals vorige week nog bij LinkedIn). En in het kader van cybersecurity wordt gedacht over maatregelen, die een resoluut einde zouden maken aan communicatievrijheid en privacy. Het zijn deze onderwerpen, die in het komende jaar onze prioriteit hebben – natuurlijk naast alle andere issues waar Bits of Freedom actief op is. En als je nog geen onderdeel van Bits of Freedom uitmaakt, maar deze onderwerpen ook belangrijk vindt, doe dan mee.

Voor mij persoonlijk betekent deze tweede verjaardag dat ik het het werk van Bits of Freedom vanaf een afstand zal meemaken, omdat ik het bureau na vandaag verlaat. Van meet af aan wilden we dat het vaste team geregeld rouleert, zodat de beweging voor internetvrijheid robuust blijft en veel mensen de kans krijgen om ons werk van dichtbij mee te maken. Wetende dat die beweging daarnaast slim, overtuigd en enthousiast is, begint Bits of Freedom ijzersterk aan haar derde jaar.

Vanaf deze plek wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken, ook degenen die mijn werk de afgelopen twee jaar ‘spannender’ maakten : ) Vind me sinds vandaag op Twitter @axelarnbak en per 5 september als promovendus aan het Instituut voor Informatierecht, van de Universiteit van Amsterdam. Ik zal daar waarschijnlijk onderzoek mogen doen naar de complexe en interessante fenomenen cybersecurity en de privatisering van controle.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.