Datalek: persoonsgegevens in broncode site

Interessante Kamerstukken – week 25

Datalek: gedeelde zoektocht nieuwe liefde

Bits of Freedom volgt de ontwikkelingen op het gebied van internetvrijheid op de voet. Maar we komen daarbij vaak andere aan privacy of communicatievrijheid gerelateerde stukken tegen. Die willen we je niet onthouden. De volgende stukken trokken de afgelopen tijd de aandacht.

20-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 22112, nr. 1182, Tweede Kamer
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief staatssecretaris over het fiche: mededeling open internet en netneutraliteit in Europa

20-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 31841, nr. 17, Tweede Kamer
Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens ivm verlagen administratieve lasten; Amendement over het handhaven van de eis dat bij direct marketing burgers telkens worden gewezen op de mogelijkheden tot het doen van verzet

20-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 31841, nr. 18, Tweede Kamer
Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens ivm verlagen administratieve lasten; Motie over het nemen van verantwoordelijkheid door direct marketing bedrijven

20-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32185, nr. 12, Tweede Kamer
Wijziging Telecommunicatiewet i.v.m. aanpassing bewaartermijn internetgegevens; Motie om vaststellen bij kostenvergoedingen aan internet serviceproviders (ISP’s) belangen kleine, grote en zakelijke ISP’s te betrekken binnen geldende financiële kaders

20-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32500 V, nr. 191, Tweede Kamer
Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011; Brief minister over bevordering internetvrijheid in het buitenland

20-06-2011, Kamervragen 2010-2011, vraagnr. 2011Z13155, Tweede Kamer
Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over afname van DNA-materiaal bij jeugdigen (ingezonden 17 juni 2011).

20-06-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2735, Tweede Kamer
Vragen van de leden Elissen en Van Bemmel (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over Deep Packet Inspection door telecomproviders en de aantasting van privacy (ingezonden 23 mei 2011).; Antwoord

20-06-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2752, Tweede Kamer
Vragen van de leden Schaart en van der Steur (beiden VVD) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie over het bericht «iPhone maakt elke minuut een foto van je, ook in bed» (ingezonden 22 april 2011).; Antwoord

21-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32317, nr. AN, Eerste Kamer
JBZ-Raad; Brief minister met verslag JBZ-raad; 12 mei 2011 te Brussel (ondermeer dataretentie, red.)

22-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 26643, nr. 183, Tweede Kamer
Informatie- en communicatietechnologie; Verslag schriftelijk overleg over brief minister van BZK van 20 april 2011 houdende reactie op motie-van der Burg (Kamerstuk 26 643, nr. 157) over mogelijkheden inrichting overheidscloud (Kamerstuk 26 643, nr. 179). Cloudprivacy, red.)

22-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 31466, nr. AC, Eerste Kamer
Wijziging Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg; Brief minister ter aanbieding van de onderzoeksopdracht aangaande de evaluatie van het besluitvormingsproces inzake het EPD-traject

22-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32554, nr. 6, Tweede Kamer
Wijziging van de Wet politiegegevens en van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens i.v.m. implementatie kaderbesluit dataprotectie; Nota n.a..v. het verslag

22-06-2011, Kamerstuk 2010-2011, 32554, nr. 7, Tweede Kamer
Wijziging van de Wet politiegegevens en van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens i.v.m. implementatie kaderbesluit dataprotectie; Nota van wijziging

22-06-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2757, Tweede Kamer
Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Jusititie over het gebruik van Deep Packet Inspection (DPI) (ingezonden 17 mei 2011).; Antwoord

22-06-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2758, Tweede Kamer
Vragen van de leden Schaart en Van der Steur (beiden VVD) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie over Deep Packet Inspection (ingezonden 19 mei 2011).; Antwoord

22-06-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2762, Tweede Kamer
Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over medische dossiers op mobiele telefoons (ingezonden 19 mei 2011).; Antwoord

22-06-2011, Staatscourant 2011, 11123
Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 en Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001 i.v.m. wijziging bewaartermijn vingerafdrukken in reisdocumentenadministratie

23-06-2011, Kamervragen met antwoord 2010-2011, nr. 2825, Tweede Kamer
Vragen van het lid Schouw (D66) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Economische Zaken Landbouw en Innovatie over de verkoop van persoonsgegevens (ingezonden 3 mei 2011).; Antwoord

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.