Regering moet ingrijpen in afknijpplannen KPN

Bits of Freedom pleit voor netneutraliteit

European Commission: Top 10 misleading statements on data retention
DOSSIER: Platformen

Het Ministerie van Economische Zaken vroeg om input over de uitvoeringsregels op het gebied van netneutraliteit. Bits of Freedom stuurde een reactie (PDF) waarin ze aandrong op een verbod op het blokkeren van diensten of websites – en meer transparantie. Binnenkort wordt netneutraliteit in de Tweede Kamer behandeld. We hopen dat alle politieke partijen zich inzetten voor een open internet, en dat is des te urgenter nu KPN heeft aangekondigd dat ze diensten slechts tegen betaling gaat doorgeven.  Lees de reactie ook hieronder:

Betreft
Consultatie AMvB van NRF

Datum
Amsterdam, 22 april 2011

Geachte heer/mevrouw,

1. Graag reageert de stichting Bits of Freedom (“Bits of Freedom”) op de consultatie van de Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet, in verband met de implementatie van het gewijzigd Europees regelgevend kader voor elektronische communicatie.

2. Zoals Bits of Freedom eerder benadrukte kan enkel een transparantieverplichting een open internet niet waarborgen. Bits of Freedom is zoals bekend voorstander van een discriminatieverbod. Voor de nadere toelichting hierover verwijs ik graag naar het position paper van Bits of Freedom en de nadien bij het Ministerie van Economische Zaken (“ministerie”) ingediende zienswijzen.

3. Uit het concept blijkt dat het ministerie voornemens is om in de Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen (“RUDE”) aanbieders te verplichten per beperkende maatregel – kort gezegd – aan te geven: (i) ten aanzien van welk type verkeer de maatregel geldt, (ii) de tijdstippen of omstandigheden waaronder de maatregel van kracht is en (iii) de effecten die de maatregel kan hebben op de dienstverlening (p. 17 concept-toelichting). Wij zouden de minister willen verzoeken om ook de (concept-)RUDE via internetconsultatie beschikbaar te maken, zodat belanghebbenden hierop hun reactie kunnen geven.

4. Hoewel Bits of Freedom blij is dat een belangrijk deel van de aanbevelingen uit haar brief van 23 september 2010 aan het ministerie terugkomt in het concept, doet zij vooruitlopend op de (concept-)RUDE graag nog drie suggesties ter verbetering.

5. Bits of Freedom adviseerde in haar eerdere brief om ook te verplichten informatie over de overboekingsfactor van het netwerk te publiceren (par. 10). In het huidige concept lijkt die plicht te ontbreken. Bits of Freedom betreurt dat. Het ministerie geeft zelf aan dat congestie een van de belangrijkste overwegingen is om de doorgifte van bepaalde diensten te beperken (p. 16). Bovendien overweegt het ministerie dat providers verplicht zouden kunnen worden om transparant te zijn over realistisch te bereiken snelheden over de internetverbinding (p. 18). Het moge duidelijk zijn dat juist in die gevallen het voor de klant van belang is om inzicht te krijgen in de beschikbare capaciteit op een netwerk. Bits of Freedom adviseert daarom om in het RUDE providers te verplichten ook informatie over de overboekingsfactor en congestie te publiceren, om eindgebruikers in staat te stellen beter te beoordelen in hoeverre verkeer zal worden beperkt.

6. Daarnaast adviseerde Bits of Freedom in haar eerdere brief om de transparantieplicht ook te laten uitstrekken tot delen van de internettoegangsdienst die de aanbieder uitbesteed aan derden (par. 9). Bits of Freedom adviseert om te verduidelijken dat de transparantieplicht zich uitstrekt tot maatregelen die (i) door de aanbieder of (ii) in het kader van de dienstverlening door de aanbieder worden genomen.

7. Tot slot is naar de mening van Bits of Freedom niet uitgesloten dat de transparantieplicht zich tot meer zou moeten uitstrekken dan de in het concept en hierboven genoemde informatie. Daarom adviseert Bits of Freedom om in het RUDE op te nemen dat aanbieders verplicht zijn om alle overige informatie te publiceren die OPTA noodzakelijk acht om inzicht te krijgen in de beperkende maatregelen die aanbieders nemen.

8. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Aarzel niet om contact op te nemen, mocht u nog verdere vragen hebben.

Hoogachtend,

Ot van Daalen
Bits of Freedom

 1. Tim

  Mooi geschreven, misschien was het sterker geweest als het allerbelangrijkste, namelijk een discriminatieverbod, ook duidelijker als belangrijkste suggestie uit deze brief naar boven kwam. Nu merk ik dat mijn aandacht vooral naar de 3 “vagere” suggesties getrokken wordt.

 2. Tim

  Een reactie van OPTA op netneutraliteit (bron: http://tweakers.net/nieuws/74017/kpn-chatheffing-voor-mobiel-internet-komt-deze-zomer-update.html):
  [quote]
  De OPTA ziet geen problemen met dit soort abonnementsvormen, waarbij diensten apart worden afgerekend. Dat zegt woordvoerster Harriët Garvelink. “Dit betekent meer keuze voor de consument, die hiermee abonnementen kan nemen die beter bij het gebruik passen. Daarom juichen wij een dergelijke ontwikkeling toe, mits de provider transparant is over de kosten.”[/quote]

 3. Tim

  De OPTA over netneutraliteit, bron: http://tweakers.net/nieuws/74017/kpn-chatheffing-voor-mobiel-internet-komt-deze-zomer-update.html:
  De OPTA ziet geen problemen met dit soort abonnementsvormen, waarbij diensten apart worden afgerekend. Dat zegt woordvoerster Harriët Garvelink. “Dit betekent meer keuze voor de consument, die hiermee abonnementen kan nemen die beter bij het gebruik passen. Daarom juichen wij een dergelijke ontwikkeling toe, mits de provider transparant is over de kosten.”

 4. Anonymous

  Zonder BOF had ik dit niet eens geweten. Alles wordt tegenwoordig stilletjes doorgedrukt. En de gemiddelde politicus slaapt rustig verder.

 5. Ben

  Tim, dank je voor de link… dit wordt echt van de zotte. KPN vraagt al extra kosten voor dataverbruik, en nu zou je per site ook nog extra moeten gaan betalen (of schaffen ze de dataheffing af??!). En OPTA gaat daar mee akkoord? Ontzettende blunder.

 6. Revolutie3.0

  laten we even afspreken dat wij jouw leven bepalen. Dit hebben we altijd al gedaan en daar gaan we ook gewoon mee door. Het is de bedoeling dat we geld aan jouw verdienen. Zo niet dan knijpen we je.
  Vrije internet is een doorn in ons oog. We worden er namelijk arm van. Het is niet de bedoeling dat jullie ons leven gaan bepalen en dat we straks te werk worden gesteld in een biologische moestuin. Dat is namelijk niet ons ding. We houden net als Berlusconi van macht, controle, geld, porno, drank, sigaretten, gokken, drugs, games en oorlog. We houden niet van vrije en intelligente mensen die duurzaam willen leven. Dus knijpen we je. Pas maar op. Straks stoppen we Kporno in je pc.

 7. Anonymous

  Vroeger hadden we lijfeigenen en slaven.
  In de industriële revolutie ontstond de loonslaaf, die methode was goedkoper
  Na 1900 kreeg het “gepeupel” vrijheden, het maakte hen productiever, rustiger en makkelijker te sturen.
  Na de digitale revolutie wordt controle, onderdrukking en censuur makkelijker en goedkoper. Uw vrijheden nemen we af of maken er tijdelijke privileges van want zo zijn tegenwoordig slaven beter te beheersen.

  Gebeurt dit met ons, JA.
  Maar alleen omdat we het laten gebeuren. De Franse revolutie is het bewijs dat het anders kan.
  Er is ook een tussenweg: een helder en duidelijk NEE tegen deze ontwikkelingen.

  Vrijheden verdedigen is makkelijk. Vrijheden die afgenomen zijn krijg je niet meer terug.

 8. Revolutie3.0

  @Anonymous, Jullie zijn toch die groene wereldverbeteraars, de verdedigers van een vrij internet, de guards van Wikileaks, de operators van free Libië en de mensen die HBGary Federal ten val hebben gebracht?
  Wat zijn jullie nu aan het doen? Toch niet te gamen en porno te kijken?

 9. De denker

  In het kader van Pasen:
  “Veraden door Judas en gearresteerd door soldaten die in dienst waren van de hogepriester werd hij die staat voor vrijheid ter dood veroordeeld door de hoogste rechter van zijn eigen land. ontius Pilatus, doen. Pilatus verklaarde echter in het openbaar niets te zien waarom Jezus ter dood zou moeten worden veroordeeld. De aanklagers bleven echter aandringen. Ook verklaarden ze dat Jezus zich ‘koning der Joden’ noemde en dat dit al een veroordeling zou rechtvaardigen. Pilatus kon hier niet goed onderuit komen als hij moeilijkheden met de Romeinse keizer wilde vermijden. Hij kon nog maar een oplossing zien van dit dilemma: het was traditie dat ter gelegenheid van het joodse feest Pesach een veroordeelde misdadiger gratie kreeg en het volk mocht kiezen welke dat zou zijn. Pilatus gaf nu de keus tussen Jezus en een moordenaar, veronderstellend dat het volk niet een moordenaar zou vrijlaten. Opgehitst door de leiders koos het volk echter voor vrijlating van de moordenaar Barabbas in plaats van Jezus. Jezus werd door Pilatus veroordeeld tot de dood aan het kruis. Hij waste daarbij zijn handen ‘in onschuld’.”

  Wordt het zoiets KPN?

 10. Anonymous

  @Revolutie3.0, er is geen Anonymous, wij allemaal zijn Anonymous. Maak het probleem helder, identificeer een doel en heel Anonymous volgt vanzelf.

 11. Revolutie3.0

  @Anonymous: Waarom noem jij jezelf dan zo? Vertegenwoordig jij iedereen?

  Aan iedereen et al:
  Zorgen met elkaar voor:
  a. Altijd voor een gering bedrag onbeperkt toegang tot het gehele internet. = de basis en te regelen via gebruikers, overheid en telcom’s.
  b. Altijd garantie volledige anonimiteit op het web (= afspraken maken en naleven)
  c. Toepassen van een transparant (ander) verdienmodel zonder databases vol met persoonlijke gegevens die per ongeluk door elkaar gehutseld kunnen worden.
  Dit hadden we gisteren al met elkaar kunnen regelen.

  Ik vergeet nog iets:
  a. Eet geen antibiotica, eet meer biologisch en help mekaar met het werkelijk inrichten van duurzaamheid / vrijheid.

 12. Anonymous

  @Revolutie3.0, Er zijn meerderen die hier posten onder Anonymous, het is waar zij een recht toe hebben om te zijn en wat zij willen zijn. Identiteit doet er niet toe, het gaat er om een gefundeerde mening te vormen en dat daarnaar geluisterd moet worden. Niemand is de juridische naam die op zijn geboortecertificaat staat en er zijn dus geen geboren slaven en er is ook geen door god aangewezen vorst die via erfopvolging een recht op macht heeft. Niemand heeft het recht ons niet anonymous te laten zijn, onze bewegingen overal te volgen, te bespioneren welke informatie we zien op TV en internet, met wie we contact hebben en wanneer. De overheid heeft geen recht om te weten of ik het boek “het geschonden gelaat van de staat” gekocht heb of niet, of ik wel of niet naar een TV uitzending gekeken heb waarin de familie Poot die een toelichting geeft op Chipshol en vervolging van Nederlandse rechters wegens corruptie, of ik de site http://www.bof.nl bezoek of niet, of lees over waarom men burgers vervolgt en hoge ambtenaren niet, of ik geprobeerd heb of niet om vanaf een werkplek van het ministerie van justitie of vanaf daar de site http://www.dedemminkdoofpot.nl inderdaad geblokkeerd is of niet, of ik http://www.kalbfleisch.nl bezocht of toch http://www.pieterkalbfleisch.com. Dat perse willen weten doet men alleen in een dictatuur. Dat kan al gevolgd worden en dat wil men nu efficiënter gaan doen. Dat bespioneren moet verboden worden. In plaats daarvan wil onze overheid ons zelf bespioneren en sites op zwart zetten. Dat is onacceptabel. Met voldoende Anonymous moeten we iets kunnen doen tegen deze censuur.

  De door jou opgesomde punten zijn excellent !

 13. Revolutie3.0

  Dank @anonymous! Ik heb altijd gelijk (grapje). Het is waar dat iedereen een anonymous is.
  Ik heb ook een masker.

 14. Revolutie3.0

  Oh, even voor een bericht aan de AIVD voordat ze mijn huis binnenstormen. Nee ik heb niks met gamen en dus ook niks met Ps3. Dus ik heb Sony niet gehackt. Maar ik heb wel een masker!

 15. AnthonyKatgert

  Weer een denkfout van Ot van Daalen, Net neutraliteit is het best gediend door het web vooral te laten zoals het is, een anarchistish netwerk vol met persoonlijke en economische vrijheden.

  Wie weer denkt dat de overheid deze vrijheid kan en wil garanderen die moet nog maar eens denken aan wat klokkenluiders is overkomen als Ad Bos of mijn oude docent Radboud Verberne (oud docent aan het RIjn en IJssel college te Arnhem). Al het geen wat zij kwijt wilde over mis-standen gepleegd door overheidsfunctionarissen worden stelselmatig in de mainstream media gemuilkorft, als je de overheid nu ook nog laat toezien op het net dan is de beer helemaal los.

  De Amerikaanse Libertarische online magazine Reason heeft hier twee interessante 4 minuten docu’s van gemaakt – http://tinyurl.com/2fyoffv

  http://tinyurl.com/3rrku8n

  • Ot van Daalen

   @AnthonyKatgert: Het eerste filmpjes stelt vooral dat niet moet worden ingegrepen omdat er (toen nog) geen probleem was in de VS. KPN heeft echter aangegeven dat ze diensten wil blokkeren, dus het probleem is er op dit moment in Nederland wel degelijk. Verder: als de overheid randwoorwaarden stelt om een vrije markt op internet te waarborgen, door providers te verplichten om verkeer door te geven (zoals de postbode dat vroeger deed), is dat juist goed voor concurrentie en innovatie (zoals WhatsApp, VoIP etc.). Tot slot snap ik niet hoe de overheid aan de hand van een netneutraliteitregel de macht zou krijgen om zich in te laten met de inhoud van internetverkeer – zou je dat verder kunnen toelichten?

 16. Reinier Bakels

  Heeft de opstelling van KPN niet alles te maken met het feit dat het dit bedrijf op dit moment commercieel niet goed gaat, terwijl aan de andere kant de telecommarkt in Nederland zich consolideert en de KPN te veel macht dreigt te geven? Afsluiten is iets anders, maar prijsdifferentiatie is een beproefd commercieel middel. Al hoop ik dat ook de KPN beseft dat dit met hoge uitvoerings- en handhavingskosten gepaard gaat, en ons op den duur terug kan brengen in de tijd voor ca. 1990 toen er een wirwar van allemaal aparte netwerkjes was, veelal nog met incompatibele technologie.
  Gaan we de grootste innovatie van deze tjd, het internet, opofferen aan de commerciële paniek van de KPN?

 17. Bart

  @Reinier Bakels. Internettoegang gaat in snelheid en hoeveelheid dataverkeer. Differentiatie is het aanbieden van extra’s als internet+ bellen, internet + TV. Datavenrkeer A toelaten en dataverkeer B afknijpen tenzij je extra betaalt is geen prijsdifferentiatie maar een inbreuk op je privacy omdat het een permanent volgen van wat je inhoudelijk doet nodig maakt. Dat soort prijsdifferentiatie is een waanzin die per wet verboden moet worden. Het is een schande dat KPN zoiets durft te opperen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.