Ook spionnen waarschuwen voor afluisteren

Er zijn nog steeds politici die denken dat een digitale databank hetzelfde is als een papieren databank. En nu wijst ook de AIVD erop dat politici zich onvoldoende bewust zijn van de waarde van informatie, de onveiligheid van computers en het gemak waarmee communicatie kan worden onderschept (uit het jaarverslag 2010, PDF):

“De AIVD stelt vast dat belangendragers zich niet altijd voldoende bewust zijn van de waarde van de informatie waarover zij beschikken. Zij overschatten bovendien de veiligheid van technische toepassingen als laptops en smartphones die zij in hun dagelijks werk gebruiken. Uitwisseling van gevoelige informatie over de telefoon of via e-mail vormt altijd een risico, mede omdat dergelijke communicatie via knooppunten in het buitenland kan lopen. Ook worden e-mailberichten van mobiele systemen als laptops en smartphones soms tijdelijk op buitenlandse servers opgeslagen. Buitenlandse inlichtingendiensten maken graag gebruik van dergelijke kansen.”

Dat is relevant. Het bevestigt wat Bits of Freedom al langer vindt: minder privé-gegevens opslaan, minder databanken koppelen, en informatie beter beveiligen. Zie ook het jaarverslag van de AIVD uit 2009.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.