Nederlanders moeten zelf opkomen voor onze internetvrijheid

Teeven lanceerde afgelopen maandag zijn plan voor een downloadverbod. Dat kan een eerste stap zijn richting het controleren van al jouw internetverkeer. Sterker: dat is precies wat Sabam, de Belgische Buma/Stemra, al wil doen. Maar mag dat juridisch wel? Die vraag wordt nu behandeld door het Europese Hof van Justitie. Vandaag publiceerde de adviseur van het hof zijn conclusie. En hieruit blijkt dat wij in Nederland zelf op moet komen voor onze eigen internetvrijheid. We hebben jouw hulp nodig!

Update: zie ook onze analyse van de conclusie in Scarlet / Sabam.

Wat is er aan de hand?

Sabam vroeg de Belgische rechter om de internetprovider Scarlet te bevelen al het internetverkeer van gebruikers te monitoren en auteursrechtelijk beschermd materiaal te blokkeren (zie onder). De Belgische rechter vroeg hierover een uitspraak van de collega’s bij het Europees Hof.

Advies aan Europees Hof: wet nodig

Vandaag wordt het advies aan het Hof gepubliceerd maar het persbericht staat al online. De adviseur van het Hof, de Advocaat-Generaal, lijkt op basis van het persbericht helaas niet uit te sluiten dat zo een controlebevel is toegestaan, mits hiervoor een wet bestaat. De adviseur schrijft “a restriction on the rights and freedoms of internet users such as that at issue would be permissible only if it were adopted on a national legal basis, which was accessible, clear and predictable” (zie persbericht van het Hof, PDF). Het advies van de Advocaat-Generaal wordt regelmatig overgenomen door het Hof, dit is dus een belangrijke graadmeter voor de uiteindelijke uitspraak.

Wat betekent dit voor jou?

Het advies, en de uiteindelijke uitspraak, hebben belangrijke gevolgen voor jouw internetvrijheid, zeker in combinatie met Teeven’s plannen om een downloadverbod te handhaven. Teeven kondigde immers aan aan dat hij rechthebbenden onder omstandigheden de mogelijkheid wil geven “om bij de rechter te vorderen dat een specifieke website of dienst waarvan is bewezen dat deze inbreuken faciliteert in een concreet geval door de access provider wordt geblokkeerd”. Met Teeven’s plannen en de uiteindelijke uitspraak in de arm is niet uitgesloten dat rechthebbenden straks ook in Nederland alle verkeer kunnen laten aftappen en materiaal laten blokkeren.

We hebben jou nodig

Dit betekent dat wij in Nederland zelf onze internetvrijheid moeten beschermen. We moeten ervoor zorgen dat de plannen van Teeven gestopt worden. Bits of Freedom zal dat natuurlijk doen. En om het op te kunnen nemen tegen de machtige copyrightlobby hebben we jullie steun hard nodig. Houd deze website in de gaten om te leren hoe jij de komende tijd kan helpen met het beschermen van internetvrijheid. Of kijk wat je nu al kunt doen om Bits of Freedom te helpen.

Het advies zelf is ten tijde van dit schrijven nog niet gepubliceerd – alleen het persbericht. Het spreekt voor zich dat we naast deze voorlopige analyse ook het advies zelf zullen bestuderen en indien relevant verder toelichten.

Over welke verplichting ging deze zaak precies?

Het Europese Hof zal oordelen over een bevel om “ten aanzien van al zijn klanten, in abstracto en als preventieve maatregel, op zijn kosten en zonder be­perking in de tijd, een systeem toe te passen voor het filte­ren van al het onder andere via „peer-to-peer”-software in- en uitgaande digitale dataverkeer, teneinde te kunnen vast­ stellen of op zijn netwerk bestanden in omloop zijn die film-, muziek- of audiovisuele werken bevatten waarvan de verzoeker beweert de auteursrechthebbende te zijn, en ver­volgens de uitwisseling ervan te blokkeren, hetzij bij ont­vangst, hetzij bij verzending ervan”. In 2007 beval de lagere rechter aan Scarlet om deze technische maatregelen te nemen (PDF). In hoger beroep is aan het Europese Hof van Justitie gevraagd of zo een bevel überhaupt mag worden gegeven. De Europese Commissie steunt – opmerkelijk genoeg – Sabam in deze zaak (PDF).

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.