Nederlanders moeten zelf opkomen voor onze internetvrijheid

Kiezen we eindelijk voor verwijderen in plaats van verbergen?

Bits of Freedom niet welkom bij persconferentie downloadverbod… Deja vu!
DOSSIER: Platformen

De afgelopen jaren heeft de regering samen met providers en het meldpunt kinderporno gewerkt aan een internetfilter. Onlangs kondigde de deelnemers aan dat zij stoppen met de uitrol hiervan omdat het niet effectief is – iets dat wij al langer betoogden – en de minister accepteerde dat besluit. Op 20 april zal de Tweede Kamer hierover met de minister in debat gaan. Wij roepen het parlement op om de minister te steunen en het Meldpunt Kinderporno uit te breiden, zodat zij afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op internet beter kan aanpakken.

Hieronder is de brief die wij stuurden aan de Commissie Veiligheid en Justitie (PDF):

Betreft
Alternatieve aanpak bestrijding afbeeldingen seksueel kindermisbruik

Datum
Amsterdam, 12 april 2011

Geachte heer, mevrouw,

Ter voorbereiding op het overleg van 20 april over de aanpak van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik wil ik graag met u onze gedachten hierover delen. De minister heeft in zijn voortgangsbericht van 4 maart aangegeven dat hij accepteert dat providers geen internetfilter zullen implementeren. Bits of Freedom ondersteunt dit besluit van de minister: het geld dat gemoeid is met het verbergen van deze afbeeldingen kan beter besteed worden aan het verwijderen daarvan. Wij roepen u dan ook op om dit besluit van de minister te steunen en tegelijkertijd geld te investeren in uitbreiding van het Meldpunt Kinderporno (het “meldpunt’). We lichten dat hieronder graag toe.

Deelnemers ECP/EPN willen bijdrage leveren aan strijd tegen seksueel kindermisbruik

Zoals u waarschijnlijk bekend, hebben de internetproviders samen met overheid en maatschappelijke organisaties de krachten gebundeld binnen het Platform Internetveiligheid (PIV), onderdeel van ECP-EPN. Het blokkeren van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik is één van de onderwerpen waar het PIV zich op richt. Oorspronkelijk zou het meldpunt, gefaciliteerd door het PIV, lijsten met te blokkeren websites aanleveren aan internetproviders.

De deelnemers hoopten met deze aanpak een bijdrage te leveren aan de strijd tegen afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op internet, in aanvulling op de inspanningen van politie en justitie en het meldpunt. Ook toen al stelden de deelnemers echter vraagtekens bij de effectiviteit van deze aanpak: “Mogelijkheden om een blokkering te omzeilen zijn en blijven aanwezig”, zo schreef ECP/EPN op haar site.

Onafhankelijke experts vinden dat blokkeren websites niet effectief

Die vraagtekens over de effectiviteit zijn het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. Naast het feit dat de blokkade kan worden omzeild, wordt ook geconstateerd dat het aantal websites met afbeeldingen van seksueel kindermisbruik significant is gedaald. Dat blijkt uit de brief van de voorzitter van ECP/EPN namens de Werkgroep Blokkeren Kinderporno (bijlage, PDF). Hij baseert zich daarbij op het meldpunt, dat constateert dat sinds 2006 het aantal websites met afbeeldingen van seksueel kindermisbruik is afgenomen. De deelnemers aan het PIV schatten dat er nu vrijwel geen websites op de zwarte lijst zouden komen te staan.

Deze afname wordt toegedicht aan veranderde mogelijkheden van uitwisseling van bestanden en de toename van aandacht vanuit de opsporingsdiensten en het publiek in het algemeen. Dezelfde trend werd ook in het Verenigd Koninkrijk geconstateerd bij het Engelse meldpunt, de Internet Watch Foundation (zie dezelfde bijlage). Hierdoor zou het blokkeren van websites met afbeeldingen van seksueel kindermisbruik naar de mening van de experts van het meldpunt niet meer dienen als een probaat en effectief middel in de bestrijding van kinderporno op internet. De minister accepteert dit besluit.

Oplossing: investeren in verwijderen in plaats van verbergen

Bits of Freedom ondersteunt dit besluit. Het opent namelijk de weg naar maatregelen die het probleem bij de bron bestrijden. Bits of Freedom vindt: het beleid zou erop gericht moeten zijn om afbeeldingen van seksueel kindermisbruik niet te verbergen, maar te verwijderen. Op die manier wordt de aanbieder van de afbeeldingen geraakt en wordt voorkomen dat de afbeeldingen verder worden verspreid. Slachtoffers kunnen na verwijdering er dus ook veel meer op vertrouwen dat zij later niet geconfronteerd worden met deze beelden – want die zijn verwijderd.

Bits of Freedom is daarom voorstander van een beleid dat de middelen die beschikbaar waren gemaakt voor dit filter, worden geïnvesteerd in het aanpakken van de websites die deze afbeeldingen verspreiden. Het meldpunt is de aangewezen organisatie om deze taak op zich te nemen: zij kan op basis van haar expertise en in samenwerking met autoriteiten in het buitenland verzoeken om verwijdering sturen naar hosters van websites die zich in het buitenland bevinden. Hiervoor zal het meldpunt extra mankracht moeten aannemen: de minister zou samen met de providers dit kunnen bekostigen. Wij roepen u dan ook op om het besluit van de minister te steunen en hem tegelijkertijd te verzoeken om geld beschikbaar te maken voor deze uitbreiding van het meldpunt.

Uiteraard ben ik graag bereid om dit verzoek toe te lichten, mocht daartoe behoefte bestaan.

Hoogachtend,

Ot van Daalen

 1. Hans

  Mooi dat nu ook de minister zich realiseert dat verbergen niet werkt, dat dit symptoombestrijding is. Investeer dit geld lekker in het opsporen en berechten van de makers van deze rottigheid.

 2. Maarten

  Ik vind het maf dat bij alle politiek p2p buiten schot blijft. Ik zou me voor kunnen stellen dat ze de aanbieders van ranzplaatjes dan eens echt op kunnen pakken. Het IP is bekend. Het is duidelijk dat ze de plaatjes in bezit hebben, ga ze maar eens een bezoekje brengen.

 3. Mijn 5 cent

  Ik weet niet of dit verstandig is van BOF. Beschermen van digitale burgerrechten is iets anders dan meedenken met dit soort zaken. Meedenken is een laatste redmiddel. Als BOF geweerd wordt bij persconferenties (zie de twee net iets oudere artikelen over Fred Teeven) dan is de mening van BOF ongewenst en moet BOF zich stil houden met dit soort adviezen. De inzet had beter kunnen zijn de ontoelaatbaarheid van internetfilters en dat die illegaal moeten zijn. Laat Teeven en BUMA-stemra eerst maar eens een verklaring geven waarom men jullie bewust uitsluit en daarvoor zelfs de bewaking inzet. Ongevraagd advies komt niet aan bij mensen die jullie momenteel blijkbaar liefst het zwijgen wil opleggen.

 4. Mijn 5 cent

  @Hans, volgens mij beseft de minister NIET dat dit niet werkt. Hij accepteert dat degenen aan wie hij het vuile werk opdraagt zeggen dat zij geen mogelijkheid zien om dit te kunnen realiseren. Hij wil een internet filter er gewoon doordrammen en als het niet lukt met kinderporno omdat het daarvoor niet werkt dan probeert hij samen met BUMA-stemra iets op te zetten om een internet filter te kunnen realiseren.

 5. Mijn 5 cent

  Aanpakken van kinderporno is eng voor de overheid. De hoogste ambtenaar van justitie Joris Demmink heeft vier aangiftes tegen zich voor kindermisbruik. Joris Demmink heeft ook toegegeven dat hij sex heeft met minderjarige jongens. Aangepakt wordt er helemaal niets, zelfs een onderzoek blijft uit. De zaak Zandvoort met grootschalig kindermisbruik inclusief beeldmateriaal van meer dan honderd kleine kinderen is stopgezet omdat het te gevoelig lag, hoge ommes kwamen in beeld. Alternatieven om kinderporno NIET bij de bron aan te pakken lijken de voorkeur te hebben.

 6. Ozymandrias

  Dubieus vind ik de brief na het lezen van de reactie van Mijn 5 cent. Voor: ik ben blij dat er een actie is geweest anders hadden ze BOF kunnen zeggen dat ze geen ideeen tonen.
  Tegen: is BOF wel de juiste organisatie om hierin te mengen? Internet is toch de bron waarin we onze mening kunnen uiten, misschien gaat het wel wat ver maar de mensen die van kinderporno houden (ik dus niet), vind ik moeten ook hun mening kunnen spuien en dingen naar elkaar kunnen sturen. Hoewel het strafbaar is of niet getolereert wordt vanuit de samenleving. Het enige punt is, is dat deze porno ook gemaakt moet worden en daar ben ik op tegen. Eigenlijk zou hier ook van mijn part een equivalent van de BUMA gemaakt moeten worden: wel kinderporno downloaden maar niet maken.

 7. Ot van Daalen (Bits of Freedom)

  @Ozymandrias: Iedereen is het erover eens dat seksueel kindermisbruik moet worden aangepakt. De vraag is: hoe kan je dat het meest effectief doen? Dat kan beter door het probleem bij de bron aan te pakken (het verwijderen van de websites en het vervolgen van de daders) in plaats van het probleem achter een filter te verbergen.

 8. Big Brother

  @Ot van Daalen (Bits of Freedom)
  Ik denk dat het al verkeerd gaat met de associatie van kinderporno met internet. Kinderporno spoor je op door onderzoek te doen naar misbruikte kinderen, de makers van kinderporno op te sporen en via de “volg het geld” methode de tussenhandel en grote klanten op te sporen. En die vervolging wordt bewust gefrustreerd. Het heeft niets te maken met internet want het meeste loopt niet via het internet. Kijk maar naar grote zaken als Zandvoort en Dutrou. En als je internet kinderporno meldt dan wordt het niet opgepakt, men doet er gewoon niets mee. Het enige wat men wil aanpakken is symptoombestrijding door te doen alsof men iets aanpakt.
  Zoek de zaak kindermisbruik Zandvoort maar eens op en Marcel Vervloesem die hem aan het licht bracht. Politie heeft de zaak maximaal tegengewerkt. Marcel Vervloesem is zelf opgesloten en men treineert zijn medische verzorging. In Duitsland, België en Frankrijk kwam het vaak op TV, in Nederland is via connecties uitzending telkens tegengehouden. Omdat het ernstige vragen oproept over of men kinderporno aan het aanpakken of juist aan het stimuleren is.
  Kijk hoe het klokkenluider Fred Spijkers verging in de ondeugdelijke landmijnen affaire. Men probeerde hem op te sluiten in een inrichting. Toen dat niet lukte probeerde men hem als leugenaar weg te zetten. Hij is zelfs beschoten. En hij is bedreigd door een staatssecretaris dat hem iets overkomt als hij bewijsmateriaal publiceert. Dat soort verhalen wil onze Nederlandse overheid via een internetfilter aanpakken. En connecties opsporen en die monddood maken.
  Donner heeft in het openbaar gezegd dat die lastige websites over hem en secretaris generaal Joris Demmink maar eens uit de lucht moeten.

  Het neigt naar wiet aanpakken door mensen die openlijk op straat gebruiken zwaar aan te pakken, mensen binnenshuis volledig met rust te laten en weigeren wietkwekerijen op te rollen en wiethandelaren aan te pakken. Dan snapt iedereen dat dat niet gaat werken.

  Laat je niets wijsmaken mensen. Dat internetfilter is er niet om iets op te lossen maar om iedereen te kunnen bespioneren en later te kunnen manipuleren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.