• Menu

0 recente resultaten

Geef je favoriete parlementslid een compliment!

Meestal zijn we kritisch op ontwikkelingen in het Europese parlement. Maar voor de afwisseling kunnen we een compliment geven: het parlement heeft het verplichte Europese internetfilter verworpen. Nu gaat het parlement echter weer over dit filter onderhandelen met de Raad van Ministers. De parlementsleden verdienen nu onze steun. Dus willen we jullie vragen: complimenteer je favoriete Europarlementariër. Hoe? Dat lees je hieronder.

De regelgeving waarover het parlement onderhandelde gaat over de bestrijding van seksueel kindermisbruik. De Europese Commissie wilde dat lidstaten maatregelen zouden nemen om websites met afbeeldingen van seksueel kindermisbruik te te blokkeren. Maar dat is gevaarlijke symboolpolitiek, want hierdoor blijven de afbeeldingen gewoon online staan; ze worden immers slechts verborgen in plaats van verwijderd (PDF). Bits of Freedom vindt: de afbeeldingen moeten juist worden verwijderd van het internet en de verspreiders moeten worden gestraft.

Die boodschap is aangekomen. De commissie burgerlijke vrijheden van het Europees Parlement heeft nu aan de Europese Commissie duidelijk gemaakt dat ook zij dit een vorm van symboolpolitiek vindt. Zij heeft een tekst aangenomen waarin verplichte EU-brede internetblokkades worden afgewezen. Tegelijkertijd heeft zij lidstaten helaas wel de ruimte gelaten om uit eigen initiatief zwarte lijsten te verplichten, dus er is nog ruimte voor verbetering.

Desalniettemin keren vrijwel alle Europese lidstaten zich tegen deze keuze van het parlement. Lidstaten willen niet verplicht worden om échte maatregelen te nemen door deze afbeeldingen te verwijderen. Zij lobbyen nog steeds voor symboolpolitiek in de vorm van internetfilters. Via de zgn. Raad van Ministers, waarin alle lidstaten zijn vertegenwoordigd, zullen zij nu gaan onderhandelen met het Europees parlement. De uitkomst van die onderhandelingen zal bepalen of Europese internetfilters wel of niet verplicht worden in de lidstaten.

Het is nu dus tijd om het Europees parlement te bedanken voor hun moedige keuze en hun te ondersteunen bij de onderhandelingen met de raad. Dat kan je doen door Nederlandse parlementsleden te bellen of te mailen. Hieronder zijn de contactgegevens en een voorbeeldtekst opgenomen.

“ORIËNTATIESTEMMING OVER HET ANGELILLI RAPORT

Geachte heer/mevrouw [NAAM],

Wij schrijven u om onze waardering uit te drukken voor het werk van van de LIBE commissie in het kader van de oriëntatiestemming over het Angelilli-rapport, in het bijzonder op het gebied van het blokkeren van websites. De vastberadenheid, moed en het harde werk van de rapporteur en schaduwrapporteurs was uitmuntend en verdient onze bijzondere waardering.

Het resultaat van de stemming toont aan dat alle politieke groepen resoluut hebben gekozen voor krachtige maatregelen tegen seksueel kindermisbruik, in plaats van populistische schijnoplossingen.

Zoals u weet volgt uit de aangenomen amendementen op artikel 21 en overweging 13 van de concept-richtlijn dat lidstaten moeten inzetten op concrete maatregelen die bijdragen aan het bestrijden van illegaal materiaal op websites, het onderzoeken van deze misdrijven en het redden van de slachtoffers.

Dit wordt bereikt door de nadruk te leggen op:

 • Verwijderen bij de bron. Zo wordt voorkomen dat een slachtoffer van seksueel kindermisbruik opnieuw slachtoffer wordt, en wordt tegelijkertijd de mogelijkheid open gehouden dat providers bewijsmateriaal bewaren ten behoeve van strafrechtelijke onderzoeken en de identificatie van slachtoffers.
 • Internationale samenwerking. Het is uiterst belangrijk om de communicatie en samenwerking met de autoriteiten in derde-landen vlot te laten verlopen, zodat illegaal materiaal op websites in het buitenland onmiddellijk wordt verwijderd. Dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld het opzetten van vaste contactpunten voor de bevoegde buitenlandse instanties omvatten.
 • Jaarlijkse rapportering van de verwijderingsactiviteiten. Dit zal helpen bij het identificeren van individuele successen en gebreken van lidstaten op nationaal en internationaal niveau. Op die manier kunnen “best practices” uitgewisseld worden. Dit verzekert dat het maximale wordt gedaan om criminelen te vervolgen en slachtoffers te identificeren.


De aangenomen tekst is bovendien behulpzaam bij het verduidelijken en harmoniseren van hoe de EU omgaat met bestaande juridische verplichtingen op het gebied van de beperkingen van communicatie. In het bijzonder:

 • Het minst beperkende alternatief krijgt voorrang, zijnde het verwijderen van websites. Enkel wanneer dit onmogelijk is, kan een meer beperkende maatregel (zoals het blokkeren) worden overwogen.
 • In lijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten maatregelen die als alternatief dienen voor verwijdering aan de bron (zoals het blokkeren) “noodzakelijk” te zijn. Dit wil zeggen dat de alternatieven effectief moeten zijn, en dat er geen minder berperkende maatregel beschikbaar mag zijn.
 • Bestaande jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens indachtig, mogen beperkingen slechts worden opgelegd als deze voldoende voorspelbaar zijn (voorzien bij wet), transparant zijn (gebaseerd op voldoende bewijs) en proportioneel zijn (de negatieve gevolgen van een maatregel moeten opwegen tegen de mate waarin een maatregel een gerechtvaardigd publiek belang dient).”

De contactgegevens van de Nederlandse Europarlementariërs van de LIBE commissie zijn:

 • Sophie in ‘t Veld, sophie.intveld@europarl.europa.eu, +32 2 28 45 796
 • Emine Bozkurt, emine.bozkurt@europarl.europa.eu, +32 2 28 45 940
 • Wim van de Camp, wim.vandecamp@europarl.europa.eu, +32 2 28 45 298
 • Cornelis de Jong, dennis.dejong@europarl.europa.eu, +32 2 28 45 664
 • Jan Mulder, jan.mulder@europarl.europa.eu, +32 2 28 45 817
 • Judith Sargentini, judith.sargentini@europarl.europa.eu, +32 2 28 45 881
 • Daniël van der Stoep, daniel.vanderstoep@europarl.europa.eu, +32 2 28 45 812

Dit zijn de telefoonnummers van de parlementsleden in Brussel. Deze week zijn de parlementsleden nog in Brussel en de volgende week in Straatsburg. De telefoonnummers van de parlementsleden in Straatsburg vind je op de pagina van La Quadrature du Net.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag