• Menu

0 recente resultaten

De PvdA beschermt jou tegen afluisteren; wie volgt?

Momenteel wordt de telecomwet in de Tweede Kamer behandeld. Wij volgen dit proces op de voet. Onlangs konden kamerleden vragen aan de regering stellen over deze wet. Bits of Freedom controleert nu of zij hun campagne- en regeerakkoordbeloftes waarmaken. Welke partijen beschermen jouw recht op privé communicatie?

Tijdens de verkiezingen hebben we de partijprogramma’s van alle politieke partijen geanalyseerd en samengevat op de digitale vrijheidswijzer. En afgelopen december hebben politieke partijen in de Tweede Kamer vragen gesteld over de voorgestelde wijziging van de Telecommunicatiewet. Daaruit kunnen we peilen wie jouw privé communicatie echt beschermt.

Afluisteren en DPI

Voor een vrije samenleving is het communicatiegeheim – privé-communicatie blijft ook echt privé – cruciaal. Iedereen, de gemeenschap én het individu, heeft er baat bij. Zonder vertrouwelijke communicatie kan het bedrijfsleven geen zaken doen. Vertrouwelijk overleg binnen politieke partijen wordt onmogelijk. Kinderen kunnen niet meer de anonieme kindertelefoon bellen. En je kan niet meer vertrouwen op het medisch geheim tussen patiënt en psycholoog of arts.

Maar het communicatiegeheim is niet meer vanzelfsprekend. De roep om ‘Deep Packet Inspection’ toe te passen, zodat de inhoud van alle internetverkeer van iedere internetter geanalyseerd kan worden, zwelt aan. Als je DPI naar de offline wereld zou vertalen, dan zouden al je brieven opengemaakt en uitgelezen worden op het sorteercentrum van TNT post. De politiek moet daarom ook online communicatie beschermen.

De roep om het afluisteren van internetverkeer komt vaak voor in verband met auteursrechthandhaving. Daarom hebben de meeste politieke partijen zich in hun partijprogramma’s vooral hierover uitgelaten. Maar helaas strekt de interesse van de meeste politieke partijen zich niet uit tot de herziening van de telecomwet, terwijl juist daar winst valt te behalen. Van de zes partijen die hierover een standpunt in hun partijprogramma hebben opgenomen, maakt bij de behandeling van de Telecomwet alleen de PvdA zich sterk tegen het structureel afluisteren van internetverkeer. Hieronder is het overzicht opgenomen.

Partij Vragen Partijprogramma Voortgang
PvdA “Is de regering het met deze leden eens dat afluisteren of aftappen van internetverkeer, anders dan op basis van het wetboek van strafvordering, verboden zou moeten zijn? Is dat volgens de regering al voldoende geregeld in de wet?”

“Is bijvoorbeeld het gebruik van een techniek als «deep packet inspection» door providers uitgesloten (uitgezonderd een eventuele machtiging op basis van het wetboek van strafvordering)? Zo nee, is de regering bereid het wetsvoorstel aan te passen zodat afluisteren en aftappen zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker niet is toegestaan?”

Zij vindt het onaanvaardbaar dat providers het verkeer van hun gebruikers gaan controleren (p. 17), maar dat laat open dat andere partijen die controle wel gaan uitvoeren. +
SP SP heeft geen vragen gesteld over afluisteren en/of DPI in het verslag. “Internetproviders mogen zich niet inlaten met het verkeer van hun internetgebruikers, net zoals post- en telefoniebedrijven zich niet mogen inlaten met de brieven of telefoongesprekken van hun klanten” (p. 12)
CDA CDA heeft geen vragen gesteld over afluisteren en/of DPI in het verslag. “Bedrijven moeten nadrukkelijk en expliciet consumenten om toestemming vragen voor het verzamelen van hun onlinegegevens en het koppelen van bestanden (opt-in regeling).” (p. 48 6.2.1)
PvDD PvDD heeft geen vragen gesteld over afluisteren en/of DPI in het verslag. Zij vindt dat de “overheid […] internetproviders niet [mag] dwingen om automatische opsporingssoftware in te zetten om de inhoud van het internet- en mailverkeer van klanten te monitoren. Er komt geen downloadverbod dat door providers gehandhaafd zou moeten worden” (p. 55).

De Partij voor de Dieren laat dus de mogelijkheid open dat private partijen providers dwingen tot het monitoren van internetverkeer.

D66 D66 heeft geen vragen gesteld over afluisteren en/of DPI in het verslag. “D66 is tegen een downloadverbod. D66 wil de vrijheid op internet garanderen” (p. 79);“

D66 wil dat de privacy op internet wordt beschermd. Het vastleggen van surfgedrag, invullen van formulieren etcetera, dient beperkt te worden” (p. 79).

GL GL heeft geen vragen gesteld over afluisteren en/of DPI in het verslag. “Er komt geen downloadverbod” (p. 39);

GL is voorstander van “het recht van consumenten om informatie te delen voor niet-commerciële doelen” (p. 39)

CU CU heeft geen vragen gesteld over afluisteren en/of DPI in het verslag. De ChristenUnie neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over afluisteren en/of DPI. x
PVV PVV heeft geen vragen gesteld over afluisteren en/of DPI in het verslag. De PVV neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over afluisteren en/of DPI. x
SGP SGP heeft geen vragen gesteld over afluisteren en/of DPI in het verslag. De SGP neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over afluisteren en/of DPI. x
VVD VVD heeft geen vragen gesteld over afluisteren en/of DPI in het verslag. De VVD neemt in haar verkiezingsprogramma geen standpunt in over afluisteren en/of DPI. x

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag